"Стежинами душевності, людяності і добра"

 

"Стежинами душевності, людяності і добра"

 

Протягом тематичного тижня   "Стежинами душевності, людяності і добра" у закладі будуть проведені  такі заняття:

Молодший дошкільний вік

Читання оповідання В.О.Сухомлинського " ЛЯЛЬКА ПІД ДОЩЕМ"

Мета: вчити дітей слухати і розуміти зміст оповідання.

Розвивати вміння відповідати на запитання поширеними реченнями.

Виховувати почуття до героїні тексту, бережене ставлення до іграшок. 

Читання оповідання В.О.Сухомлинського "ЧОМУ ЗАПЛАКАЛА ОЛЕСЯ"

Мета: формувати вміння уважно слухати і розуміти зміст оповідання.

Вчити відповідати на запитання поширеними реченнями.

виховувати чесність, терпеливість, слухняність.

Читання оповідання В.О.Сухомлинського "КУДИ ПОСПІШАЛИ МУРАШКИ"

Мета: учити слухати і розуміти зміст казки, відповідати на питання за змістом.

Розвивати вміння висловлювати своє ставлення  до героїв казки.

Виховувати товариськість, бажання допомагати одне одному.

Читання оповідання В.О.Сухомлинського "ЇЖАЧОК"

Мета:формувати вміння уважно слухати казку, відповідати на запитання поширеними реченнями. 

Закріпити знання по повадки та спосіб життя їжачка.
Виховувати товариськість, працьвитість.

Середній дошкільний вік
Переказ оповідання В.О.Сухомлинського " ОСІНЬ ПРИНЕСЛА ЗОЛОТІ СТРІЧКИ"

Мета:продовжувати вчити дітей переказувати оповідання, відтворювати його зміст за допомогою запитань вихователя.

Продовжувати вчити звертати увагу на художні описи природи та вживати їх у своїй мові.

виховувати любов до природи, бажання помічати та оберігати її красу.

Читання оповідання В.О.Сухомлинського "ВЕЛИКЕ ТА МАЛЕ"

Мета: учити слухати і розуміти зміст казки. 

Розвивати уміння зв'язано будувати відповіді на запитання.

Вправляти у відмінюванні іменників, що означають малят тварин, птахів у родовому відмінку множини.

Вчити знаходити спільні і відмінні ознаки у цих тварин.

Виховувати любов і бережне відношення до тварин.

Читання оповідання В.О.Сухомлинського "НІНА І ГУСАК"

Мета: уточнити уявлення дітей про свійських птахів (качку,гуску,курку) про характерні особливості зовнішнього вигляду, пристосування до певного середовища, їх повадки, значення.

Вчити знаходити спільні й відмінні ознаки у цих птахів. 

Формувати уміння розуміти ідейний зміст твору, свідомо обирати лінію поведінки в кожній конкретній ситуації розвивати мову дітей, виховувати дбайливе ставлення і любов до тварин.

Переказування казки В.О.Сухомлинського "ЗАЙЧИК І ГОРОБИНКА"

Мета: учити змістовно, логічно і виразно переказувати літературний текст.

Формувати уміння розуміти ідейний зміст твору.

Виховувати вдумливе ставлення до головного героя твору. Виховувати вдумливе ставлення до дій і вчинків у навколишньому середовищі.

Старший дошкільний вік

Ігрове заняття з використанням твору В.О.Сухомлинського "ЛЮБОВ І ЖОРСТОКІСТЬ"

Мета: продовжувати формувати уявлення про пріорітети загальнолюдських цінностей: любов, доброту, турботу; підвести до висновку, що жорстокість ніколи не перемагала любові.

Вправляти в аргументованих відповідях, висловленні власної думки, щодо любові і жорстокості.

Закріпити вміння створювати малюнок за задумом. Розвивати артистичність, творчість, уяву, вміння передавати емоційний стан за допомогою міміки, жестів.

Виховувати любов до матері, повагу до її почуттів, сміливих вчинків, бажання турбуватися про маму.

Ігрове заняття з використанням твору В.О.Сухомлинського "ЗЕЛЕНЕ ТА РУМ'ЯНЕ ЯБЛУЧКА"

Мета:розширити уявлення дітей про загальлюдські цінності: відповідальність, доброту, здатність долати труднощі; закріпити знання про особливості догляду людини за деревами: висаджування, поливання, обкопування, обприскування, огрізання сухого гілля, збирання врожаю.

Формувати у дітей навики словотворення, активізувати вживання прикметників, збагатити словник назвами фруктів та фруктових дерев; розвивати вміння висловлювати власну думку під час відповідей на запитання; виховувати любов і повагу до своїх батьків, до свого роду.

Ігрове заняття з використанням твору В.О.Сухомлинського "НАЙКРАСИВІШЕ І НАЙБРИДКІШЕ"

Мета: вчити дітей розуміти зміст та основну ідею твору, сприяти усвідомленню, що у природі не існує нічого бридкого, а бажання людини та її праця можуть творити красу; продовжувати розширювати значення слів "бридкий", "половіє" та висловів

"НАЙКРАСИВІШЕ - ЦЕ ЛЮДСЬКА ПРАЦЯ", "НАЙБРИДКІШЕ ТЕ, ЩО ПУСКАЄ ПРАЦЮ НА ВІТЕР", "НИВА-КОЛОСОК ДО КОЛОСКА".

Вчити пояснювати їх зміст; переконати дітейу необхідності доглядати за зовнішнім виглядом, викликати почуття незадоволення від бринких вчинків; познайомити з процесом приготування тіста, залучити до виготовлення виробів із тіста.

Виховувати шанобливе ставлення до результатів власної праці та інших людей, бажання бути охайним.

Конспект інтегрованого заняття з використанням твору В.О. Сухомлинського "ВІДЛОМЛЕНА ГІЛКА"

Мета: продовжувати вчити дітейдиференціювати поняття "добро" і "зло", сприяти усвідомленню відмінності між добром і злом; вправляти в оцінюванні вчинків героїв оповідання та своїх; узагальнювати знання про дерева. 

закріпити вміння підбирати листочкидо дерев, розрізняти їх за зовнішнім виглядом, визначати будову дерева, порівнювати його з будовою тіла людини.

Збагачувати словник дітей, вяити розуміти переносне значення слів; розвивати мислення, уяву, фантазію; виховувати бережне ставлення до природи бажання її оберігати, захищати, примножувати.