ЗДО № 31

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

    Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
Установа Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області за ЄДРПОУ 35002043
Територія Ужгород за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10
Одиниця виміру: грн
Періодичність:  річна
         
       
ЗВІТ
 ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2019 рік
       
      Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій   - -
Бюджетні асигнування 2010 5 075 280 925 414
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 558 968 168 209
Доходи від продажу активів 2030 349 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій 2080 5 634 597 1 093 623
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 5 634 597 1 093 623
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями   - -
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 5 601 280 880 715
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - 94 218
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 3 195 -

Фінансоа звітність

  Загальний фонд   Спец.фонд
  Фінансування Використано Залишок Фінансування Використано Залишок
Оплата праці 3586800,00 1 751 503,88 1835296,12 48 800,00 14 569,60 34230,4
Використання товарів 111 000,00 27 772,80 83227,2 10 000,00 0,00 10000
Продукти хар-ня 619 000,00 252 332,07 366667,93 531 000,00 277 940,20 253059,8
Оплата послуг крім комун. 156 000,00 18 464,44 137535,56 0,00 0,00 0
Оплата енергоносіїв 783 000,00 311 082,41 471917,59 3 000,00 782,22 2217,78
Інші  видатки(податки) 4 000,00 2 808,68 1191,32 0,00 0,00 0
  5 259 800,00 2 363 964,28 2 895 835,72 592 800,00 293 292,02 299507,98

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018 р.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018 р.

Детальніше...

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2018р.

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2018р.

Детальніше...

Дочірні категорії


Головне меню

Вхід на сайт