ЗДО № 31

Життєвий і професійний кодекс педагога

Життєвий і професійний кодекс педагога                                                                         

 

Детальніше...

"Стежинами душевності, людяності і добра"

 

"Стежинами душевності, людяності і добра"

Детальніше...

Значення розвитку екологічних уявлень щодо формування сталих світоглядних орієнтирів особистості

 Проблема формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку набула актуальності тоді, коли у суспільну свідомість увійшло розуміння взаємозв'язку людини і природи, їхньої взаємозалежності та взаємообумовленості існування. Однак реалії сучасного життя підтверджують, що у значної частини населення нашої країни ще не сформовано еколого-доцільну поведінку. Про це свідчить бруд на вулицях, засміченість водойм та їхніх берегів, нераціональне використання природних ресурсів, емоційна байдужість громадян до проблем довкілля, а отже, невідповідальне ставлення до власного здоров'я. Причиною є не стільки нестача знань, скільки відсутність належного ставлення до природи, почуття відповідальності за природу як за власний життєвий простір, неусвідомленість духовної та фізичної єдності людини і природи.

Детальніше...

Екскурси

Навчальні екскурсії (від лат. ехсигсіо–поїздка, прогулянка) визначаються в педагогіці як форма ї метод навчальио-виховної роботи, що дозволяє організовувати спостереження і вивчення різноманітних предметів і явищ у природних умовах.

Детальніше...

Дочірні категорії


Головне меню

Вхід на сайт