ЗДО № 31

Використання ігор під час ознайомлення дітей з природою

К. Д. Ушинський радив зробити серйозне навчання цікавим, вважаючи це одним з найважливіших завдань навчання. Під час ознайомлення дітей з природою досить часто використовуються різні види ігор. Гра – основна діяльність дитини дошкільного віку, в якій вона найбільше задовольняє свої потреби. Ігри викликають у дітей задоволення, підвищують емоційний тонус, сприяють формуванню у них уявлень про об'єкти природи, їх якості, виховують позитивне ставлення до природи. Психолог Л. А. Венгер зауважує, що те, що пропущено через гру, діти засвоюють не так, як те, про що вони тільки чули від дорослих або спостерігали самі.

Детальніше...

Спостереження як основний метод ознайомлення дітей з природою

Визначення спостереження і його навчально-виховне значення
Проблемі спостережень, розвитку спостережливості приділялося багато уваги в дослідженнях різних педагогів. У педагогічній літературі спостереження розглядається як:
1) важливий психічний процес (Г. О. Люблінська, С. Л. Рубінштейн);
2) вид пізнавальної навчальної діяльності (Б. Г. Ананьєв);
3) метод навчання (М. М. Скаткін, Л. В. Занков, І. Я. Лернер та ін.).
Ця різноманітність підходів свідчить про єдність розуміння спостереження як активної форми пізнання навколишнього світу, що має на меті нагромадження фактів, початкових уявлень про об'єкти і явища, внаслідок чого воно може розглядатися як психічний процес, як пізнавальна діяльність і як метод навчання.

Детальніше...

Бесіди

У педагогічній літературі бесіда визначається як цілеспрямована, організована розмова з дітьми. Значення бесіди полягає в тому, що вона активізує розумову діяльність дітей, оскільки в процесі бесіди створюються можливості для використання раніше набутих знань. В ході бесіди ці знання закріплюються, збагачуються і уточнюються. У процесі бесіди діти підводяться до встановлення причинних зв'язків і залежностей у природі, розвивається зв'язна мова дітей, формуються розумові операції. Під час бесід виховується ставлення дітей до природних об'єктів.

Детальніше...

Аналіз сформованості знань, умінь і навичок дітей дошкільного віку з логіко-математичної та мовленнєвої компетентності за І-е півріччя 2014-2015 навчального року

По закладу – 0,80 %.
 За І-ше півріччя 2014-2015 навчального року рівень знань дітей з логіко-математичної компетентності становить по закладу: 0,80%. Це показник вище середнього. Порівнюючи з минулим роком, по закладу було 0,70 %- 0,80 % (на 0,1% зріс). Старша садова група №1 - 0, 83%, cтарша садова група №2 - 0,71 %, середня садова група №1 -0,87% /
З мовленнєвої компетентності – 0,77 %.Показник зріс так само, порівнюючи з минулим роком на 2,1 %. Старша садова група №1 - 0,84%, старша садова група №2 - 0,65%, середня садова група - 0,83%. Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що знання дітей з логіко-математичної компетентності рівні знанням дітей по мовленнєвій компетентності. Тому, належним було б звернути увагу на ІІ-ге півріччя 2014-2015 н.р. на мовленнєву компетентність дітей та логіко-математичну компетентність, взяти їх як пріоритетними завданнями.

Детальніше...

Дочірні категорії


Головне меню

Вхід на сайт