ЗДО № 31

Аналіз сформованості знань, умінь і навичок дітей дошкільного віку з логіко-математичної та мовленнєвої компетентності за І-е півріччя 2014-2015 навчального року

По закладу – 0,80 %.
 За І-ше півріччя 2014-2015 навчального року рівень знань дітей з логіко-математичної компетентності становить по закладу: 0,80%. Це показник вище середнього. Порівнюючи з минулим роком, по закладу було 0,70 %- 0,80 % (на 0,1% зріс). Старша садова група №1 - 0, 83%, cтарша садова група №2 - 0,71 %, середня садова група №1 -0,87% /
З мовленнєвої компетентності – 0,77 %.Показник зріс так само, порівнюючи з минулим роком на 2,1 %. Старша садова група №1 - 0,84%, старша садова група №2 - 0,65%, середня садова група - 0,83%. Виходячи з цих даних, можна зробити висновок, що знання дітей з логіко-математичної компетентності рівні знанням дітей по мовленнєвій компетентності. Тому, належним було б звернути увагу на ІІ-ге півріччя 2014-2015 н.р. на мовленнєву компетентність дітей та логіко-математичну компетентність, взяти їх як пріоритетними завданнями.

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що в 2014/2015 навчальному році збільшився відсоток дітей, у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в високій та повній мірі. Роботу вихователів Кофель І.М./Шукалюк Є.М. можна вважати на достатньому рівні. Педагогами простежувався розвиток кожної дитини особисто, аналізуючи отримані результати, робились висновки про сформованість у дитини тих чи інших проявів компетентності, планувалась поглиблена індивідуальна та групова робота з недостатньо проявлених ознак компетентності. Для того, щоб задовольнити природну потребу дитини в нових враженнях, експериментаторській діяльності, вихователь розширювала життєвий простір дошкільників, надавала простір грі дитячої фантазії, оскільки пізнавальна діяльність розвивається саме з неї. Організовуючи життєдіяльність дошкільників в закладі, педагоги чітко означили в своїй роботі напрям, пов’язаний з лінією «Емоційно-ціннісний розвиток». Це надало змогу ефективно реалізувати створення в умовах дошкільного закладу комфортні для життєдіяльності дитини умови, забезпечити їй емоційне благополуччя, спрямувати освітню роботу на гармонізацію фондів «можу» і «хочу». Але хочу сказати, що у старшій садовій групі показники лише вище середнього тому, що 12 дітей – середня група, їх проаналізовано по показникам середньої групи, а записано в таблицю з усіма іншими. За рахунок цих дітей показник груповий досить низький. А взагалі з дошкільників, які йдуть в школу (20 дітей), 16 мають високий рівень, лише четверо – вище середнього. Але все рівно звернути належну увагу на такі основні завдання:
- самостійна розповідь описового характеру;
- сюжетна розповідь за картиною.
Результати моніторингу мовленнєвого розвитку показали наступний рівень досягнень дітей у середніх групах дошкільного віку: високий – 13%, достатній – 47%, середній - 33%, нижче середнього – 6%, низький – 1%. Вихователями було обстежено звуковимову дітей, результати показали, що значний відсоток дошкільнят має мовні вади, які потребують логопедичної корекції. Ця проблема ускладнюється з кожним роком. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми було б введення до штатних розписів дошкільних навчальних закладів міста додаткових одиниць вчителів-логопедів. Під час опитувань встановлено, діти мають достатній словниковий запас, вміють добирати слова-антоніми, пояснювати багатозначні слова, складати з ними речення. Діти 5 року життя розрізняють голосні та приголосні звуки, ділять слова на склади, записують схему речення згідно з вимогами Програми. У багатьох дітей виникають труднощі в доборі спільнокореневих слів, складанні творчих розповідей за поданим початком та переказуванні оповідання. Тому, я вважаю, що так само належна увага приділяється вихователями на мовленнєвий розвиток дітей і в цих групах (Ожоганич О.В./ Гайович Є.Ф.; Кофель І.М./ Шукалюк Є.М.).
Логіко-математичні завдання, визначені Базовою програмою, орієнтовані, насамперед, на забезпечення розвитку пізнавальних здібностей, уміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити прості умовиводи, використовуючи елементарні логічні прийоми, ефективність освітнього процесу оцінюється за якісними змінами в пізнавальній діяльності дитини. Діагностика основ математичної компетентності дітей шостого року життя показала такі результати: високий рівень мають 26 % дітей, достатній – 53%, середній – 12%, нижче середнього – 8%, низький - 1%. Дошкільнята показали достатній рівень знань та вмінь у порівнянні чисел, вимірюванні довжини відрізка. Майже всі діти добре орієнтуються в геометричних фігурах та днях тижня. Викликали труднощі розв’язування простих прикладів і задач, порядкова лічба в заданому напрямку та орієнтування в часі за годинником.
Таким чином, за результатами моніторингу всі показники отримано в загальному на середньому рівні, тобто не має великих розбіжностей між групами. Це свідчить про пріоритети в організації освітнього процесу в ДНЗ №31 як в напрямку пізнавального розвитку дітей, так і в мовленнєвому розвитку, тобто в їх прогалинах. В цілому, можна зробити висновок про те, що в дошкільному навчальному закладі №31 на належному рівні забезпечують упровадження в освітній процес Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт» через реалізацію прав дітей щодо здобуття якісної дошкільної освіти через нові підходи до формування життєвих компетентностей дошкільників.


Головне меню

Вхід на сайт