ЗДО № 31

Додаткові освітні послуги

ДОДАТКОВІ  ОСВІТНІ  ПЛАТНІ  ПОСЛУГИ

    Додаткові освітні послуги в ЗДО №31 "Перлинка" надаються відповідно до нормативно - правовової ази:

·        Закону України «Про освіту»;

·        Закону України «Про дошкільну освіту»;

·        Положення про дошкільний навчальний заклад;

·        постанови Кабінету Міністрів від 27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти що належать до державної і комунальної форми власності»;

·        наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

·        Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-813 від 15.11.2013 "Про організацію додаткових освітних послуг у дошкільних навчальних закладах"

·        Листа Міністерства освіти і науки України №1/9 – 560 від 23.11.2015 «Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільному навчальному закладі»

      Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. (Закон України “Про дошкільну освіту”ст.23, пункт 10 )

      У гуртки  залучаються діти за їх бажанням та бажанням батьків, спостереженнями педагогів. Керівники гуртків ведуть відповідну документацію та звітують про свою роботу.

     Розмір плати за надання освітньої послуги встановлюється  ЗДО №31 «Перлинка» за весь строк навчання, в період з 01 жовтня  по 31 травня  поточного навчального року.

   Базою для визначення ціни послуги є розрахунок видатків, пов'язаних з її  наданням, в тому числі:

- витрати на оплату праці керівника гуртка;

- внески на соціальні заходи (на загальнообов'язкове державне соціальне страхування);

     Плату за надання освітньої послуги вносить Замовник на відповідний банківський рахунок закладу дошкільної освіти № 31 «Перлинка», Ужгородської міської ради  до 10-го числа поточного місяця.

 

Англійська мова

 Заняття в гуртках з англійськмови сприяє повноцінному, своєчасному розвитку дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування, дає дітям елементарні знання англійської мови та створює позитивні мотивації до вивчення іноземної мови в початковій школі.

·         «Smile»;

·        «Happу».

Керівник гуртків:

вчитель англійської мови Фітас Галина Василівна

Кількість вихованців - 48.


Головне меню

Вхід на сайт