ЗДО № 31

Порядок електронної реєстрації дітей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

24.03.2021 № 138

 

П О Р Я Д О К

електронної реєстрації дітей у комунальні заклади дошкільної освіти

та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти

Ужгородської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок електронної реєстрації дітей у комунальні заклади дошкільної освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської ради (далі – порядок) створений з метою:

- забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти;

- спрощення порядку оформлення і зарахування дітей у комунальні заклади дошкільної освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської ради;

- забезпечення доступу до інформації про комунальні заклади дошкільної освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської ради;

- запровадження єдиного підходу до прийому дітей у заклади дошкільної освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської ради.

1.2. Електронний реєстр реєстрації дітей у комунальні заклади дошкільної освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської ради розміщений за адресою: https://my.rada-uzhgorod.gov.ua/scms/3.

1.3. Терміни та скорочення, які використані у цьому Порядку:

- електронний реєстр реєстрації дітей у комунальні заклади дошкільної освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської ради (далі – реєстр) – електронна база даних, яка містить інформацію про дітей дошкільного віку, забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

- місце прийому документів та їх копій – заклади дошкільної освіти та дошкільні відділення закладів загальної середньої освіти;

- адміністратор – працівник управління освіти міської ради, наділений розширеними правами управління функціями реєстру;

- заявник – особа, яка вносить дані дитини до реєстру та несе персональну відповідальність за надану інформацію;

- заявка – сформований пакет даних про дитину;

- ЗДО – заклад дошкільної освіти Ужгородської міської ради;

- дошкільне відділення ЗЗСО – дошкільне відділення закладу загальної середньої освіти Ужгородської міської ради;

- ІРЦ – інклюзивно-ресурсний центр.

1.4. Порядок є обов’язковим для всіх комунальних закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти Ужгородської міської ради.

1.5. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.6. Заявник має право на вільний доступ до інформації в реєстрі, зокрема щодо наявності вільних місць у ЗДО та дошкільних відділеннях ЗЗСО, а за відсутності вільних місць – до інформації про чергу для зарахування у відповідний ЗДО чи дошкільне відділення ЗЗСО.

1.7. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 1 вересня року, обраного в заявці.

1.8. Порядок розроблено відповідно до положень Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», «Про адміністративні послуги», інших законодавчих актів України.

 

2. Порядок подання та опрацювання заявок

 

2.1. Наявність у реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ЗДО чи дошкільні відділення ЗЗСО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО.

2.2. Присвоєння порядкових номерів у реєстрі здійснюється в порядку черговості. Першочергове право на зарахування мають діти, які є мешканцями міста Ужгород з урахуванням пріоритетності дітей із пільговим статусом та кількості вільних місць. Зарахування таких дітей здійснюється у порядку черговості. Діти, які є мешканцями інших територіальних громад, зараховуються на вільні місця, після того, як зараховано всіх дітей, які є мешканцями Ужгорода.

Дата та час реєстрації не підлягає зміні.

Відповідна черговість у електронному реєстрі є обов’язковою умовою зарахування дитини до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО.

2.3. Заявка на реєстрацію дитини в чергу до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО повинна містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини;

- дату народження дитини;

- серію і номер свідоцтва про народження дитини;

- інформацію про місце проживання дитини;

- приєднану сканкопію документа, що підтверджує місце проживання дитини на території міста Ужгород (за бажанням, для підтвердження місця проживання в Ужгороді);

- пільговий статус дитини (за наявності);

- приєднані сканкопії документів, що підтверджують пільговий статус дитини (за бажанням, для підтвердження права на першочергове зарахування);

- заклад дошкільної освіти чи дошкільне відділення ЗЗСО, який за вибором батьків бажає відвідувати дитина;

- вікову групу, за потреби спеціальну групу, групу з мовою нацменшини;

- бажаний рік вступу до закладу освіти;

- контактні дані заявника.

2.4. Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором заявника):

- паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

- документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

- довідка про проходження служби у військовій частині;

- акт обстеження умов проживання;

- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

2.5. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність та коректність інформації, зазначеної у поданій заявці на реєстрацію та надає згоду на обробку персональних даних.

2.6. Заявник може подати не більше 2 (двох) заявок на одну дитину.

Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо дитина вже зареєстрована у двох ЗДО/дошкільних відділеннях ЗЗСО.

2.7. Реєстрація дитини в черзі на зарахування в ЗДО чи дошкільне відділення ЗЗСО здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, самостійно або адміністратором у приміщенні управління освіти Ужгородської міської ради (за зверненням батьків, або осіб, які їх замінюють).

Формування заявки адміністратором здійснюється на основі свідоцтва про народження дитини та, за бажанням, документа, що підтверджує адресу реєстрації або місця проживання дитини та інших документів, за необхідності.

2.8. До кожної вікової, спеціальної, групи з навчанням мовою національних меншин формується окрема електронна черга.

2.9. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер у реєстрі відповідно до черговості, про що заявнику надходить на мобільний телефон електронне повідомлення з оповіщенням про реєстрацію.

2.10. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в електронній черзі. При зміні статусу заявки автоматично на мобільний телефон заявника буде відправлено електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

 

3. Порядок зарахування дітей

 

3.1. Зарахування дитини до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих у реєстрі, упродовж періоду комплектації ясельних та молодших груп (червень-серпень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний ЗДО чи дошкільне відділення ЗЗСО за наявності вільних місць.

Першочергово зараховуються до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО діти, сім’ї яких проживають на території міста Ужгород. Діти, сім`ї яких проживають на території інших населених пунктів, зараховуються на вільні місця.

3.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих у реєстрі до даного типу вікової групи.

3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування» заявнику надходить електронне повідомлення з оповіщенням про зміну статусу, після чого заявник зобов’язується протягом 10 робочих днів надати до закладу освіти усі необхідні документи для зарахування, передбачені пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України 12.03.2003 № 305, а саме:

- заяву батьків або особи, яка їх замінює, на ім’я керівника ЗДО/ЗЗСО;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- медичну довідку, видану відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- реєстраційну картку про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний заклад, яка роздруковується з розділу «Статус заявки» за кодом, отриманим при реєстрації заявки, з персонального комп’ютера або безпосередньо у закладі освіти за наданим заявником кодом;

- копію документа, що підтверджує місце проживання дитини у місті Ужгороді;

- для пільгової категорії (перелік наведений у пункті 3.8. цього Порядку) – документ, що свідчить про наявність пільг;

Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до санаторного закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.

Для зарахування дитини до спеціальних груп закладів дошкільної освіти  до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

Для зарахування до дитини з особливими освітніми потребами та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви про зарахування додаються:

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

3.4. Для підтвердження інформації про місце проживання дитини на території міста Ужгород надається один з таких документів (за вибором заявника):

- паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

- документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

- довідка про проходження служби у військовій частині;

- акт обстеження умов проживання;

- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

3.5. За відсутності вільних місць в обраних ЗДО чи дошкільних відділеннях ЗЗСО управління освіти може запропонувати інший заклад, в якому наявні вільні місця.

3.6. У разі відмови батьків від іншого запропонованого ЗДО/дошкільного відділення ЗЗСО, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.7. У випадку зміни ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО за вибором батьків, після внесення до реєстру інформації, заявник проходить всю процедуру внесення інформації до реєстру та подачі документів по новому.

Для внесення інформації до реєстру, для тих заявників, які бажають змінити ЗДО/дошкільне відділення ЗЗСО або видалити заявку, необхідно звернутися до адміністратора в управління освіти та подати письмову заяву на ім’я начальника управління освіти. Можливість самостійно внести такі зміни чи відхилити заявку у заявника відсутня.

При цьому заявці присвоюється новий номер у реєстрі відповідно до дати прийняття нової заявки.

3.8. Право на позачергове зарахування до ЗДО/дошкільного відділення ЗЗСО мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти відповідно до додатку 2 рішення виконкому 23.12.2020 № 439 «Про закріплення території обслуговування за закладами освіти міста Ужгород» та одночасно:

- належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

- належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

- перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службі у справах дітей Ужгородської міської ради;

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Також першочергово зараховуються діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти або є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

Під час подання заяви про зарахування дитини до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини та документ, що підтверджує проживання дитини на території обслуговування закладу освіти та зазначити реквізити документів у заяві.

У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО на загальних підставах.

Після зарахування до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, у порядку черговості здійснюється зарахування інших дітей, які є мешканцями міста Ужгород.

Після зарахування всіх дітей, які є мешканцями міста Ужгород, при наявності вільних міць, у порядку черговості зараховуються діти, які є мешканцями інших населених пунктів.

3.9. У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування» дітям, які зареєстровані в І молодшу (ясельну) групу, батьки мають право відмовитися від зарахування до серпня наступного року, про що упродовж 10 робочих днів мають подати письмову заяву на ім’я начальника управління освіти. У такому випадку за ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в червні-серпні наступного року, а вивільнені місця будуть пропонуватися наступним по черзі заявникам.

3.10. У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування» дітям, які зареєстровані в черзі, однак за показаннями лікарів не можуть відвідувати ЗДО чи дошкільне відділення ЗЗСО у поточному році, батьки мають право відмовитися до вересня наступного року, про що упродовж 10 робочих днів мають подати письмову заяву на ім’я начальника управління освіти, за ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в червні-серпні наступного року, а вивільнені місця будуть пропонуватися наступним по черзі заявникам.

3.11. При зарахуванні дитини до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО у реєстр вноситься інформація про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано». Після зарахування дитини до ЗДО чи дошкільного відділення ЗЗСО заявка виключається із електронної черги та переноситься в архів реєстру.

3.12. Інформація про наповненість (комплектацію) груп станом на 1 вересня оприлюднюється на вебсайті управління освіти на підставі даних, поданих керівниками ЗДО чи дошкільних відділень ЗЗСО, крім цього останні щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають звіт про наповненість груп та наявність вільних місць.

 

4. Прикінцеві положення

 

4.1. Дія цього порядку не поширюється на ЗДО чи дошкільні відділення ЗЗСО приватної форми власності.

4.2. Внесення відомостей до реєстру, доступ до інформації на вебсайті відбувається на безоплатній основі.

 

 


Головне меню

Вхід на сайт