ЗДО № 31

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

 

 

Додаток 2

до наказу №80 від 19.06.2021 р.

Порядок подання та розгляду

(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

у закладі «Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка»загального розвитку

Ужгородської міської ради»

 

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу(цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення

стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно

інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірнуінформа-цію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування навипадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування)або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі

із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про

випадок булінгу (цькування):

- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляєтериторіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймніодного з батьків або інших законних представників малолітньої чинеповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги длянадання екстреної медичної допомоги;

- повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо

соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною

булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу

(цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

- повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою

здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних

послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та

надання соціальних послуг;

- скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі -комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або

повідомлення.


Головне меню

Вхід на сайт