Get Adobe Flash player

І. Навчальна робота.
1.1 Нормативно-правовi документи, програми, якими керується педагогiчний колектив дошкiльного навчального закладу по організації роботи з фiзичного виховання:
- Закон України «Про дошкільну освіту»;
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;
- Указ Президента України  від 28.09.2004 р.;1148(зі змінами )»Про Національну доктрину  розвитку фізичної культури і спорту»;
-Наказ МОН України  від 25.05.1998р. №188 «Про нормативні документи з фізичного  виховання»;
- Наказ МОН України від 21.07.2003р.№486 «Про систему організації фізкультурно - оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх,професійно- технічних та позашкільних навчальних закладах»;
- програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт».
1.2. Стан наявної спортивної інфраструктури для проведення занять з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі:
- спортивний  зал –відсутній (суміщ. з муз.зал.)
 -обладнання :  гімнастична стінка, гімнастичні лави,обручі,скакалки, м’ячі,торбинки з піском.
1.3 Впровадження нових педагогiчних технологiй, iнновацiйних підходiв :
Наповнення занять з фізичної культури, ранкової гімнастики та інших форм роботи різноманітними рухами в комплексі з традиційними і нетрадиційними оздоровчими технологіями збагатять дітей знаннями про особисте здоров'я, сформують у них уміння та навички оздоровлення та відновлення власного організму. У дошкільнят з'явиться бажання бути здоровими , не хворіти, вести здоровий спосіб життя, сформується емоційно - ціннісне ставлення до себе, свого організму.
      Аналіз концептуальних підходів учених до оздоровлення дітей різного віку із застосуванням сучасних технологій у процесі фізичного виховання дає підставу для висновку: рухи тіла (м'язів великих і дрібних), які є складовими різних фізичних вправ, сприяють не тільки формуванню рухових умінь і навичок, а й збереженню, зміцненню та відновленню здоров'я дошкільнят. Щоб зацікавити дітей рухами та спонукати їх до виконання, бажано якомога урізноманітнювати їх - тобто пропонувати не тільки ті рухи, що розвивають опорно - руховий апарат, м'язи тіла та активізують кору головного мозку через центральну нервову систему, а й ті, що впливають на функції шкіри, слизову оболонку носа, дихального горла, активізують легені, м'язи серцево - судинної системи , зорові нерви, дрібні м'язи обличчя, пальці рук і ніг. Тобто під час виконання певних вправ.в ДНЗ №31 фіз.керівником Трачук СІ. Використовуються  інноваційні методи ,а саме:
- Комплекс вправ для запобігання плоскостопості;
- Комплекс коригувальних вправ з оздоровчої  системи Миколи   Амосова;
- Лікують   звуки
1.4  Рiвень навчальних досягнень дiтей дошкiльного вiку з фізичної культури на належному рівні.
1.5.Проведення роботи з фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі №31:
   - ранкова гімнастика;
   - заняття з фізичної культури (2 рази на тиждень)
   - фізкультурні свята та розваги проведені:
   Вересень - „Весела мандрівка поїздом” ; „Пограємося з котиком та песиком” ; „З фізкультурою дружимо”
   Жовтень-„Ріпка”„В гостях у лиски-Аліски” , „Веселі естафети”;
  Листопад -„У колі народні ігри”„У колі народні ігри”„В гостях у клоуна Топи” , „Веселі старти”;
  Грудень -  „Ми веселі дошкільнята”, „Сильні та спритні” і т.д.
- за додаткову оплату батьків проводяться 4 рази на тиждень заняття з хореографії. Керівник гуртка – Кузьмович О.О.
1.6.  Наявна  відповідна документація:
- книга  медичного обстеження ;
- книга обліку виконання дітьми основних рухів;
-календарне та перспективне планування ведеться відповідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт»;
- зошит планування індивідуальної роботи з дітьми.
ІІ. Методична робота.
2.1  Наявне  методичне забезпечення з фiзичного виховання в ДНЗ№31 вимогам навчальних програм та нормативним документам.
2.2.   Трачук С.І.- фізичний керівник ДНЗ №31прийнята на роботу  з вересня 2013 року.За цей період відвідала м/о фізичних керівників  м.Ужгород відповідно плану роботи управління освіти. ; 
ІІІ.Фiзкультурно-оздоровча робота.
3.1. Заплановано і проведено „Днів здоров'я»  - 4 рази;
- кількість дітей, що приймали участь (87%).
3.2. Туристична робота :
- згідно календарного плану роботи вихователями проводились екскурсії в  Боздошський парк, парк ім. Горького,на набережну річки Уж.
3.3. Заходи по запобiганню травматизму пiд час занять  з фізкультури та під час проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи:
- наявність відповідної документації з техніки безпеки ,а саме:
- інструкції для вихователя,фізичного керівника з техніки безпеки під час проведення занять та різних заходів фізкультурного характеру
3.4 Стан захворюваностi дiтей. Система роботи по зниженню захворюваностi:
- всього дітей в ДНЗ -175;
- кількість випадків травматизму на заняттях з фізкультури – 0(нуль);
- кількість застудних захворювань,  45%.
- кількість інфекційних захворювань, 34%.
ІV.  Оздоровлення дітей:
- загартовуючи процедури;
- вітамінні чаї;
- вживання продуктів харчування,що зміцнюють імунітет (цибуля,часник)
V. Пропагандиська та агiтацiйна робота.
5.1. Систематично проводиться робота з батькам з фізичного виховання під час проведення батьківських зборів, консультацій, залученні батьків у фізкультурно-оздоровчу роботу в ДНЗ №31.
VI. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних кадрiв.
6.1.   Вихователь -методист ДНз №31 Гасинець В.Ю. видала методичний посібник в 2013 році  «Фізичне виховання дошкільників у сучасних умовах роботи в ДНЗ»;У 2014р – впроваджували у практичну діяльність закладу загартовуючи процедури. Використовували  на заняттях  звукову  гімнастику, комплекс коригувальних  вправ з оздоровчої  системи
Миколи   Амосова.
VIІ. Медичний контроль.
8.1. У  ДНЗ№31 наявний  медичного кабiнету, медичні  працівники:
м/с Шуба Н.О.; лікар -педіатр Дьрдяй О.Ю. ,які здійснюють контроль за дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних вимог фізкультурних залів, приміщень, майданчиків. Навантаження дітей пiд час занять з фізичної культури.
IX. Контролъ за фiзичним вихованням в дошкiльному навчальному закладi.
9.1. Рiчний  план роботи закладу  включає в себе  роздiл “Фiзичне виховання”, який передбачає  календарне планування спортивно-масових заходів, облік відвідування фізкультурних занять та спортивно-масових заходів адміністрацією ДНЗ, проведення нарад, педрад з питань фiзичного виховання . 27  листопада 2014 року  було проведено педагогічну раду «Збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей»,5 листопада семінар-практикум «Зміцнення здоров’я дошкільнят засобоми фізичного виховання».
Завідувачка дошкільного
навчального закладу №31                                                                      _________Т.В.Кедюлич