ЗДО № 31

Пояснююча до балансу

 

Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області - навчальний комунальний заклад для дітей віком від 2 до 6 років, у складі якого функціонують групи загального розвитку, в яких  забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Заклад  організовує освітньо-виховний процес за художньо-естетичним пріоритетним напрямком:

-          Проводиться робота з народознавства, акцентується увага на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу дитини дошкільного віку;

-          Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості;

-          Спільно з родинами формуються передумови здорового способу життя, навички гігієни життєдіяльності дітей шляхом пропагування та впровадження здоров’я зберігаючи технологій.

Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка» створює умови для самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й дитячого експериментування.

 

Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка» здійснює бухгалтерський облік  по КПКВК 0611010.

Бухгалтерський облік  ведеться по меморіально-ордерній системі керуючись Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, наказами Міністерства Фінансів України, Державної казначейської служби України та іншими нормативними актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності розпорядниками бюджетних коштів.

2018 р.

По загальному фонду по КПКВК 0611010 - затверджено кошторисом на звітний рік  938 558,00 грн., надійшло коштів 925 413,95грн., касові видатки за звітний період 925 413,95 грн.

По спеціальному фонду надходження і використання коштів, отриманих  як плата за послуги по КПКВК 0611010 - затверджено кошторис на рік в сумі  158 832,46грн., надійшло коштів за звітний період  168209,36 грн., касові видатки за звітний період складають 108 887,28грн.; залишок коштів на початок року складає 0,00 грн., на кінець звітного періоду  59 322,08грн.;  

По спеціальному фонду надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  по КПКВК 0611010 затверджено на звітний рік 7 500,00грн., надійшло коштів 7 500,00 грн., касові за звітний період 7 500грн.;

По загальному фонду кредиторської  та дебіторської  заборгованості на початок року – немає. 

 По спеціальному фонду по доходах на початок року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня; на звітну дату по КПК 0611010 дебіторська заборгованість складає 1562,57 грн., кредиторська – 27 764,72 грн.,

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить  7 798 391,00грн. Залишок запасів на кінець звітного періоду становлять  107 241,00грн.

Фінансовий результат на звітну дату складає 118 690,00грн.

Перевірки контролюючими органами протягом звітного періоду не проводились. Штрафи на установу не накладалися.

2019 рік

По загальному фонду по КПКВК 0611010 - затверджено кошторисом на звітний рік  5 133 420,00 грн., надійшло коштів 5 075 279,84 грн., касові видатки за звітний період 5 075 279,84 грн.

По спеціальному фонду надходження і використання коштів, отриманих  як плата за послуги по КПКВК 0611010 - затверджено кошторис на рік в сумі  592 800,00 грн., надійшло коштів за звітний період  548 571,59 грн., касові видатки за звітний період складають 559 292,00 грн.; залишок коштів на початок року складає 59 322,08 грн., на кінець звітного періоду  48 601,67 грн.; 

По спеціальному фонду надходження і використання  коштів за іншими джереламивласних надходжень по КПКВК 0611010 затверджено на звітний рік 138 518,28грн., надійшло коштів 138 518,28 грн., касові за звітний період 138 518,28 грн.

По загальному фонду кредиторської  та дебіторської  заборгованості на початок року – немає. 

По спеціальному фонду по доходах на початок року дебіторська  заборгованість складає 1562,57 грн., кредиторська – 27 764,72 грн.; на звітну дату по КПК 0611010 дебіторська заборгованість складає 2242,24 грн., кредиторська – 17 699,17 грн.,

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить  7 933 027,00грн. Залишок запасів на кінець звітного періоду становлять  93 996,00грн.,

Фінансовий результат на звітну дату складає             30122,00 грн.

Перевірки контролюючими органами протягом звітного періоду не проводились. Штрафи на установу не накладалися.


Головне меню

Вхід на сайт