ЗДО № 31

Звіт керівника закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка» загального розвитку перед батьками, колективом та громадськістю за 2019 – 2020 навчальний рік

 

Звіт керівника

       закладу дошкільної освіти №31   «Перлинка»                 загального розвитку

перед батьками, колективом та громадськістю

за  2019 – 2020 навчальний  рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

 

 Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка»  №31  розташований за адресою:  м.Ужгород, вул. Василя Докучаєва,8

 

МЕТА: ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ  ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ  ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ.

 

2.СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Засновник  ЗДО №31  «Перлинка»–Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО №31«Перлинка» – його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням  і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ЗДО№31  «Перлинка» працює за 5-ти денним та 12-ти годинним режимом. Робочі дні – понеділок, вівторок, середа, четвер, п`ятниця з 7.00 до 19.00 годин;  вихідні–субота, неділя та святкові дні.Так у 2019-2020 н.р. діяли         6 груп:

·        група раннього віку №1(І молодша) – 31дітей;

·        група ІІ молодша  садова №1   – 28 дітей;

·        група ІІ молодша  садова №2    25  дітей;

·        група  середня  садова №1           32  дітей;

·        група середня садова №2   – 30  дітей;

·        група  старша   садова №2    32  дітей;

 

Отже, у 2019-2020н.р. ЗДО №31 відвідували 177 дітей, що становить на 67 дітей більше встановленої норми.   

2.Аналіз педагогічного складу

Штатним розписом ЗДО №31 передбачено 34 співробітників :15 одиниць педагогічних працівників,з них:директор -1; вихователь-методист-1;вихователів  – 10; музкерівник-1; інструктор з фізкультури – 1; пр.психолог – 1; 19 осіб – обслуговуючий та технічний персонал.

На початок навчального року  гурткова робота проводиться як додаткова платна освітня послуга.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:

·        за освітнім рівнем

вища

середня спеціальна

8

7

·        запедагогічним стажем роботи

до 5 р.

5 – 10 р.

10 – 20 р.

> 20 р.

3

5

2

5

·        за віком

до 30 р.

30 – 50 р.

50 р. і >

пенсіонери

5

5

2

3

·        за категоріями:

9 тар.розр.

спеціаліст

спец. ІІ кат.

спец. І кат.

спец. вищ. кат.

пед. звання

3

5

4

1

2

1

Заклад   дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

 -       Конституції України

      -       Закону України «Про освіту»

      -       Закону України «Про дошкільну освіту»

      -       Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

      -       Базового  компонента дошкільної освіти України

      -       Закону України «Про охорону праці»

      -       Закон України «Про дорожній рух»

      -       Закон України «Про відпустки»

      -       Закон України «Про мови»

      -       Закони України «Про цивільний захист»

      -       Програми розвитку дитини «Українське дошкілля»

     -       Програми «Впевнений старт», а  також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створені умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Навчально – матеріальне забезпечення відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р. № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей, всі групи естетично оформлені, затишні, впорядковані меблями відповідно до віку дітей відповідають гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно – ігрове середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми Ігрові осередки обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

В музичній залі представлені сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, магнітофон, нетрадиційні дитячі музичні інструменти та дитячі інструменти відповідно програми.

Для задоволення потреб художньо – естетичного нахилу є різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий  та настільний.

Для проведення занять з фізкультури є все необхідне обладнання «шведська стінка»; обручі, лави, мати, ребристі дошки, дуги, м’ячі, мішечки з піском для метання, кеглі, кільцекиди та матеріали для нетрадиційних видів оздоровлення дошкільників.

Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи  в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, за дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил.

     Медичний блок складається з трьох кімнат: кабінет старшої сестри медичної, кабінет щеплень, кабінет офтальмологічний. Утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення.

 

Головні педагогічні завдання в 2019/2020н. р. вирішувались:

а) проведення педагогічни рад

І. Про підсумки роботи педагогічного колективу ЗДО № 31 «Перлинка»  за 2018/2019 н.р. та завдання на 2019/2020н. р.                                                                ( 02.09.19р.)

 

1.

Про підсумки роботи ЗДО №31 «Перлинка» за 2018/2019 н.р, та про основні педагогічні завдання діяльності закладу на 2019/2020н. р. /Аналіз роботи/

Директор

Кедюлич Т. В.

 

2.

Ознайомлення з планом методичної роботи, підвищенням фахової майстерності педагогів на 2019/2020навчальний рік

Методист. Гасинець В.Ю

 

3.

План адміністративно-господарської роботи та організаційні питання:

1.     Мережа ЗДО№31 «Перлинка»на 2019/2020 н. р.

2.     Тарифікація педагогів

3.     Режим роботи

4.     Структура навчального року

Директор

Кедюлич Т. В.

 

4.

Затвердження річного плану роботи, вибір секретаря

Директор

Кедюлич Т. В.

 

5.

Різне

 

 

 

Організація харчування.

 

 

 

Оплата за харчування та відвідування .

 

 

ІІ.                 Інтеграція сучасної   інноваційної    LEGO-технології

в освітній процес  закладу  дошкільної освіти (28.11.2019року)

 

 

 

1.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Директор

КедюличТ.В.

 

 

 

 

2.

Про  LEGO-конструювання як ефективний засіб розвитку дітей дошкільного віку.

Вихователь-  методист

ГасинецьВ.Ю

 

3.

Про розвиток педагога, який використовує в освітній діяльності LEGO-технології.

РибаковаН.В. вихователь,з досвіду роботи

 

4.

Про розвиток мовлення дошкільників  разом з конструктором LEGO.

Вихователь 

КирликС.В,з досвіду роботи

 

5.

Про методику організації занять з LEGO-конструювання в дитячому садку

Вихователь-метод 

ГасинецьВ.Ю

 

6.

Про результати тематичного вивчення «Стан і перспективи впровадження LEGO-технології в освітній процес дошкільного закладу»

Вихователь-  методист

ГасинецьВ.Ю

 

 

7.

Педагогічна виставка та презентація навчальних посібників

Директор

Кедюлич Т. В

 

8.

Різне.

Директор

Кедюлич Т. В

 

 

 

 

 

ІІІ.  Розвиток творчих здібностей дошкільника засобами залучання дитини до участі у музичній театралізації українських казок.(20.03.2020року)

     

 

Про використання конструктора LEGO в різних видах діяльності дітей 

Євтіфієва О.П., вихователь, з досвіду роботи

 1.

Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Директор

Кедюлич Т.В.

 

 1.

 Взаємодія вихователя та музичного керівника під час музичних занять –запорука активного розвитку творчих здібностей дитини.

Вихователь-методист

Гасинець В.Ю

 

 3.

Розподіл напрямків індивідуальної роботи між вихователем ту музичним керівником під час  підготовки музичної  драматизації

Музичний керівник  СвидЕ.Б.

 

4.

 Робота над правильною вимовою, емоційною та виразною подачею сценічного тексту з залученням міміки та жестів – перші кроки акторської майстерності творчої особистості

Директор

Кедюлич Т.В.

 

4.

Творча майстерня образу «Передача театрального образу»

Вихователі

 

5.

Різне

 

 

 

ІV. Про рівень підготовки дошкільників  до навчання в   школі та підсумки методичної роботи закладу за 2019-2020 р.                                       ( 28.05.2020р. )

 

 

1.

Про випуск дошкільників в  ЗОШ та комплектування дошкільних груп на 2020/2021 н.р.  

 

Директор

Кедюлич Т. В

 

2.

Про рівень підготовки дошкільників  до навчання в школі

Вихователі

старших груп

 

3.

Аналіз методичної роботи за 2019/2020 н.р.

 

Вихователь-методист

Гасинець В.Ю

 

4.

 

Затвердження плану оздоровчої роботи у літній період 

Директор

Кедюлич Т. В.

 

5.

Проект плану роботи ЗДО № 31 «Перлинка» на 2020/2021 н.р.

 Директор

Кедюлич Т. В.

 

6.

Різне.

Директор

Кедюлич Т. В.

 

 

Організація харчування .

 

 

 

Складання графіку купання в плес кальному басейні.

 

 

               

                                 

 

 

№ п/п

Зміст
Відповідальн.

Жовтень,2019р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий, 2020р.

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

 « LEGO – цеглинки для розвитку дитинки»

 

1

Зустріч учасників

 

2

Реєстрація учасників

 

3

Очікування від семінару

 

4

Презентація «ЛЕГО та учень Нової української школи»

Вихователь старшої  групи

КирликС.В.

5

 

Метод Сенкану» –  «П’ять натхнень»

 

Учасники семінару-практикуму

6

Перегляд мультфільму «LEGO»

 

7

Практичний блок. Ігри-завдання з «LEGO»

Вихователь старшої  групи

КирликС.В.

8

Підведення підсумків:

створення освітнього простору для учня Нової української школи

Вихователь методист ГасинецьВ.Ю.

9

Побажання учасникам

 

 

 

 

 

 

Що таке ранкова зустріч?

 

ЗНАЧЕННЯ РАНКОВОЇ ЗУСТРІЧІ

 

ЩОДЕННІ НОВИНИ

 

ПЛАНУВАННЯ РАНКОВОЇ ЗУСТРІЧІ

 

 

 

 

Директор

Кедюлич Т.В.

Вихователь-методист

Гасинець В.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Кедюлич Т.В.

Вихователь-методист

Гасинець В.Ю.

Практичний психолог КадишевичЄ.В.

 

 

Педагоги дошкільних груп працювали над  підвищенням фахової майстерності педагогів в системі навчання і виховання дітей засобами нетрадиційних підходів та вивчення досвіду педагогічних колективів, експериментальних майданчиків в період впровадження програми розвитку дітей дошкільного   «Українське дошкілля», «Впевнений старт»

В робочих засіданнях проходило ознайомлення з професійною діяльністю вихователів дошкільних груп   Гонак М.В.; Кирлик С.В.; Велика І.Ю.; Ожоганич О.В. через теоретичне вивчення системи роботи, практичне проведення підмайстер-класів, занять, розваг, індивідуальної роботи, організовувались виставки методичних посібників.

Директор  Кедюлич Т.В постійно відвідувала робочі заняття, розваги, організацію режимних моментів і надавала методичні  рекомендації, а також  сприяла підвищенню теоретичного рівня педагогів організацію  курсової перепідготовки  при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Згідно п’ятирічного плану курсової перепідготовки, вихователі пройшли курси.

   Третє завдання, над яким працював колектив в минулому році, -  формування основ соціалізаціально-морально-вольових якостей особистості через всі організаційні форми в дошкільному закладі освіти. Вихователями в групах на основі річного плану, навчальних програмових завдань також висвітлюються різноманітні аспекти морального напрямку роботи з дошкільниками в іграх, самостійній художній діяльності, на заняттях тощо. Вирішенню поставлених завдань педагоги приділяють достатньо уваги під час організації комплексних занять (читання та переказ творів художньої літератури, обговорення музичних творів, полотен художників і т.п.), літературних вікторин, вечорів дозвіль.

 

В системі роботи закладу залучена психологічна служба.

Практичний психолог Кадишевич Є.В. проводила психологічну діагностику готовності  дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, обстеження з метою виявлення і подолання дитячих страхів, надавала допомогу педагогам та батькам  у  визначенні індивідуальних психічних  особливостей, виявлення ранньої обдарованості та окреслення перспективи розвитку їх творчих здібностей, через залучення  дітей до різнопланової роботи .

Директором КедюличТ.В. та вихователем - методистом Гасинець В.Ю.  спрямовувались зусилля на надання методичної допомоги створення методичного кабінету, максимальне забезпечення новинками методичної і фахової літератури , Систематизовано матеріали „Нормативно-правові документи про дошкільну  освіту ”, Робота з батьками, Педагогічні досягнення ЗДО № 31 «Перлинка»

Поповнено методичними таблицями з навчання грамоти, розвитку мови, природи, математики  „ Тварини і рослини ”, «Добрі вчинки»,   „ Музичні інструменти ” та інші. 

 Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом:

Стан організації навчально-виховного процесу в старших  групах ,№1,2;середній групі.

                                                                                                       Листопад,2019

«Стан і перспективи впровадження LEGO-технології в освітній процес дошкільного закладу»                                                                      Жовтень,2019

«Розвиток творчих музичних здібностей дошкільників шляхом впровадження казки в музичну діяльність"                                                                   Лютий,2020р.

Стан ведення ділової документації вихователів,  практичного психолога, музичного керів-ника,інструктора   з фізичної культури.  (до методичної год.)

Незважаючи на послідовну, систематичну роботу, багато проблем залишаються нерозв‘язаними:

-   у зв‘язку з прийняттям  нових державних стандартів початкової  та дошкільної освіти є потреба у забезпеченні взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку;

-   створення належної матеріальної бази для фізичного виховання;

-   є потреба у збагачені та осучаснені розвивального життєвого простору у групових кімнатах;

-   забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

-   забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних груп, груп соціально-педагогічного патронату

Проаналізувавши роботу ЗДО № 31 «Перлинка»,рівень педагогічних кадрів ,стан навчально-виховного процесу, враховуючи останні рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі безперервної педагогічної післядипломної освіти, схвалені листом Міністерства науки України від 23.07.2002р. № 1/9 -218,лист МОН України від 25.07.2019р.№ 2.1/10-1828 – 456 «Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку  у 2019-2020н.р., лист МОН України від 03.07.2009р № 1/9-455» Планування роботи в дошкільних закладах» та впровадження в роботу дошкільних закладів Базової програми  розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та з метою подальшого росту фахової майстерності педагогічних кадрів, використання і впровадження в практику здобутків педагогічної науки для формування творчої  всебічно - розвиненої особистості дитини, розвитку вміння аналізувати свої дії та приймати нестандартні рішення , сприяння розвитку творчості вихователя, формування прагнення  до  самоосвіти та самовдосконалення , розвитку творчої активності педагогів та вимог до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку, які визначені Державним стандартом дошкільної освіти в Україні

3.Управлінська діяльність

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

 

-         Рада ДНЗ;

     -         Батьківські комітети груп;

      -         Профспілковий комітет;

       -         Педагогічна рада;

-         Загальні збори батьків та членів трудового колективу;

У поточному році вирішувалися такі питання:

1. Створення банку інформацій про ЗОШ №4;№5;№20 з метою ознайомлення батьків із специфікою діяльності різних шкіл.

 2. Створення і поповнення розвивального середовища у всіх вікових групах

 3. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 – річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Управлінські рішення та дії директора ЗДО №1 Перлинка  поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу на виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації вимог навчальних програм;

3) впровадження парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності;

4) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками об­ліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім'ї;

5)колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, цьому сприяє власний веб-сайт. Директор за допомогою  вихователя Маркович Г.П.  розробили його самостійно. На даний час  відповідальною  за веб- сайт є Маркович Г.П.Ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в директора  були 263 осіб та звернення громадян 2 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є оформлення дитини до ЗДО та працевлаштування;

8) організація морального та матеріального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють твор­чо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову вина­городу (ст. 57 Закону України «Про освіту»). Кращі працівники були відзначені грамотами ЗДО №31;

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через раду ЗДО, загальні батьківські збори.

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ЗДО  31 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів. Проводилося тематичне вивчення стану організації навчально-виховного процесу, спрямованого на патріотичне виховання дошкільників; вибіркове вивчення процесу впровадження в освітній процес інноваційних оздоровчих технологій в молодшій групі; підсумковий моніторинг засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» в групах середнього віку та визначення рівня готовності випускників дошкільного закладу до навчання в школі. У зв҆язку із введенням карантину вся робота проводилась в онлайн режимі. Педагогічні працівники усіх  вікових груп, практичний психолог працювали за індивідуальними планами роботи під час карантину .

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Результати цьогорічного обліку показали повне охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільними закладами.  В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася розвитку зв’язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

4.Рівень засвоєння програмових вимог дітьми садових груп

Випускники цього року   32 дітей. З них з високим рівнем  підготовки 18 дітей, достатнім 14, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники  оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина  дітей  мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Техніка безпеки

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту»  заклад  дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця      проблема ведеться в таких напрямках:

 -         створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

      -         організація догляду за дітьми;

      -         робота з колективом по БЖД;

      -         навчально – виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Проводилась тематична перевірка на тему: «Безпечні умови життєдіяльності в створенні розвивального середовища».

Кожен робітник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться тижні безпеки дитини і заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома»,  «ОБЖД».

Постійно поповнювали сайт дитсадка новою інформацією. Колектив працював над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цікаві статті, фотогалерея, форум – це все сприяє відкритості в роботі закладу. Особлива вдячність за цю роботу вихователю   Гайович Євгенії Федорівні.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнити знання необхідні для навчання та виховання дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

 

-         батьківські збори;

-         індивідуальні консультації різних спеціалістів;

-         виготовлення саморобок разом з дітьми;

-         спільні виставки, до «Свята Осені», «Нового року», «Пасхи», «Мамине свято», «Дні відкритих дверей» .

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

 

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності було підготовлено консультації для вихователів:

·        «Методи та форми патріотичного виховання в ЗДО» – Кедюлич Т.В.;

·        «Ознайомлення дітей з традиціями та побутом українського народу» – вихователь Грубер М.І,;

·        «Що робити, якщо дитина агресивна?» - пр.психолог Шукалюк Є.М,;

·        «Виховання людяності» - вихователь Рибакова Н.В,;

·        «Перша допомога при охолодженні та обмороженні»-сестра медична Шуба Н.О.;

·        «Соціалізація-навчання жити в суспільстві» - пр.психолог КадишевичЄ.В.            

    5.Методична робота

            З метою реалізації Закону України « Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти у новій редакції, провідної проблеми спільної діяльності всіх навчальних закладів м.Ужгорода «Модернізація моделі полінаціонального та полікультурного, особистісно орієнтованого навчання з метою створення умов рівного доступу до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої освіти» система методичної роботи в  закладі  дошкільної освіти  №31  «Перлинка» у 2019-2020 н.р. була організована на основі:

·        завдань на 2019-2020 н.р. ;

·        якісного аналізу педагогічних кадрів;

·        результатів аналізу навчально-виховного процесу у 2019-2020 н.р.

             Основними завданнями методичної роботи були:

·        ріст професійної майстерності педагогічних кадрів через залучення їх до різних форм методичної роботи;

·        обговорення методичної періодики, вивченої шляхом самоосвіти;

·        організація та зміст навчально-виховного процесу відповідно до Базового компонента  дошкільної освіти в Україні у новій редакції;

 

    У 2019- 2020 н.р. педагогічний колектив працював над:

·         Організацією освітнього  процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я.

 

·         Продовжувати розвиток комунікативних навичок у дітей під час ефективної взаємодії із іншими дітьми та дорослими у ході ігор з конструктором LEGO.

 

·        Формувати у дітей почуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва. 

 

·         Розпочати роботу із впровадження нетрадиційних методів і технологій для логіко-математичного та сенсорного розвитку дошкільнят.

 

Робота над реалізацією річних завдань значно активізувала форми методичної роботи з педагогічними кадрами: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, тренінги, колективні перегляди, виставки, творчі групи, самоосвіта, атестація

5.Результати навчально-виховного процесу

Найголовнішим об`єктом у ЗДО №31»Перлинка» є навчально-виховний процес та його результати – сформованість життєвих компетентностей дитини, якість роботи педагогів.З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацієюЗДО31 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

       Згідно з річним планом роботи у період з 17 по 21лютого 2020 року з метою вивчення рівня засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» в групах мною,директором ЗДО №31 «Перлинка» Кедюлич Т.В.разом з комісією в складі: вихователь-методист ГасинецьВ.Ю.;РибаковаН.В.-вихователь;практичний психолог  КадишевичЄ.В.; проводився підсумковий контроль, який мав на меті проаналізувати якість реалізації освітніх завдань з а такими лініями розвитку:

-   фізичний розвиток;

-     соціально-моральний розвиток;

-    емоційно-ціннісний розвиток;

-     пізнавальний розвиток;

-  художньо-естетичний розвиток;

-  креативний розвиток.

Детальний аналіз показників компетентності дітей дає право стверджувати, що освітні завдання реалізовані якісно.

 

    Більш детально зупинюся на вивченні готовності старших дошкільників до навчання в школі. Згідно з планом роботи у період з 18.05.2020р.по 22.05.2020р. практичним  психологом  Кадишевич Є.В. проводився підсумковий контроль з вивчення готовності старших дошкільників до навчання в школі в онлайн режимі..

Вивчення готовності до навчання проводилось за наступними критеріями:

-  фізіологічна готовність

-   інтелектуальна готовність

-  соціально-психологічна (особистісна готовність)

-   мотиваційна готовність

-    емоційно-вольова готовність.

В ході перевірки досліджено 32 дітей.

1.Фізіологічна готовність включає в себе стан здоров’я дитини,  її фізичний розвиток, розвиток аналізаторних систем, дрібних груп м’язів, розвиток та координацію рухів. В дошкільному навчальному закладі умови утримання дітей відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, ігрові кімнати освітлені та наповнені меблями відповідно до вікових особливостей дітей, є окремі кімнати для роздягання, санвузли, спальні кімнати.

Діти в закладі знаходяться під постійним наглядом медичного персоналу. Своєчасно проводяться планові щеплення, огляди лікарями-спеціалістами стану здоров’я дітей. На початку навчального року визначається група здоров’я кожної  дитини, що надає змогу в подальшому використовувати індивідуальний підхід до виховання, розвитку та навчання дітей.Визначити фізичну готовність дитини можна за її фізичними даними,а також за медичною картою здоров`я.

    Фізична готовність дитини припускає зріст, вагу,пропорції та інші показники,що відповідають середнім нормам фізичного розвитку дівчаток і хлопчиків шестирічного віку.Проаналізувавши дані показники було встановлено,що всі діти мають в середньому  зріст,вагу,що відповідають нормам або наближеним до них (дівчатка: норма зросту 112.4 см,фактично від 111см до 123 см;вага : норма -20.0 кг,фактично- від 17.7 до 23.5 кг; хлопчики: н-114 см,ф- від 114 до 126.5 см;вага:н-20.4 кг,ф-від 18.0 до 26.5 кг).Стан органів зору і слуху (короткозорість,знижений слух) можуть заважати дитині в одержанні зорових і слухових відчуттів у процесі навчання.Згідно даних сестри медичної у  дітей-шестирічок не виявлені проблеми із зором та слухом.

       Середні кількісні показники за видами рухів було представлено інструктором з фізвиховання Н.В.Рибакова відповідно до норми державних тестів фізичної підготовки дітей шести років. Всього обстежуванню підлягали 32 випускників. За результатами досліджень: високий рівень – 36(80%) дітей; середній – 11(20%). Ці результати свідчать про те, що 80% дітей  мають потенційно без ускладнень витримувати шкільні навантаження без шкоди для власного здоров’я. 20% дітей вимагають дотримання режиму з урахуванням швидкої втомлюваності, зниження концентрації уваги, чутливості до надмірного розумового, емоційного  та фізичного напруження, подальшого розвитку координації рухів та дрібної моторики.  

2.Інтелектуальна готовність до навчання передбачає  орієнтування дитини в оточуючому світі, запас знань, які засвоєні в системі, допитливість, розвиток пізнавальних процесів, сенсорики, мовлення:

-  високий рівень показали   14дітей – 37%,

-  середній рівень  - 18 дітей –  58 % .

Результати дослідження  показали, що 37 % дітей мають високий рівень інтелектуальної готовності до навчання. Ми припускаємо, що такі показники є результатом надмірної інтелектуалізації та «натаскування» дітей до навчання у  школі, де акцент робиться перш за все на розвиток  актуальних знань та умінь (рахунок, письмо). Не занижуючи необхідність наявності  конкретних знань та умінь, хочемо  звернути увагу на необхідність розвитку допитливості,  образних уявлень, а також  вміння мислити – порівнювати,  встановлювати закономірності, узагальнювати. Розвивати пам'ять, мовлення, уяву – всі психічні пізнавальні процеси. 36% дітей мають середній рівень інтелектуальної готовності до навчання, що без спеціальної корекції  найчастіше призводить до первинної  шкільної неуспішності.Можна зробити припущення, що наведені  дані є частково і результатом адаптації педагогів до впровадження нової навчальної програми.

3.Наступним компонентом готовності, що вивчався в рамках дослідження,  був компонент «соціально-психологічна  (особистісна) готовність до навчання», яка  являє собою готовність дитини до нових форм спілкування, новому ставленню до оточуючого світу та до себе, готовність  до засвоєння знань у формі навчальної діяльності, прийняття нової соціальної позиції школяра, елементарні системи узагальнених знань та уявлень, певні учбові навички.

За результатами дослідження:

-  високий рівень соціально-психологічної готовності у 9 дітей – 28%,

-  вище середнього – 14 дітей – 42%,

-  середній – 5 дітей –7 %,

- нижче середнього – 3 дітей – 2%.

Це свідчить, що майже половина дітей не мають сформованої внутрішньої позиції школяра, або сформована вона лише частково. Першокласники з низьким та середнім рівнем соціально-психологічної готовності  часто  не сприймають  шкільні правила, не дотримуються шкільного режиму та вимог  навчального процесу як у школі, так і вдома.  Вони не готові до сприйняття сенсу свого перебування у школі, смислу дій вчителя, його професійної ролі. Середній та низький показники готовності можуть передбачати невміння ефективно взаємодіяти з ровесниками,  бути членом дитячого колективу.

4.Дослідження мотиваційної готовності передбачало вивчення домінуючого мотиву учіння,  емоційного ставлення до школи, рівня розвитку пізнавального інтересу ( потреби у пізнанні нового),  бажання (чи небажання) навчатися у школі. Було досліджено 564старших дошкільників. Отримані дані  дають змогу зробити висновок, що

-         високий рівень мотиваційної готовності у 14 дітей – 42%,

-         середній рівень – 16 дітей – 44%,

-         нижче середньогорівня  4 дітей – 8%.

На перший погляд, ці показники є найбільш високими з усіх компонентів готовності до навчання, але слід зазначити, що досить часто мотивація дитини до навчання є «привнесеною» батьками або іншими значимими дорослими. На запитання експериментатора за стандартними методиками є вірогідність того, що  дитина  може дати соціально очікувану відповідь. У третини  старших дошкільників  (86%) переважають позиційні мотиви (стати дорослішим, отримати атрибути шкільного життя)  та оціночний мотив (вплив батьківських установок).  Тому є серйозне занепокоєння, що саме у цієї  категорії  дітей позитивна  мотивація до учіння може змінитись.  Це відбувається тому, що після «ефекту новизни», привабливість шкільного життя для першокласників  поступово знижується. Цей процес відбувається і у подальшому протягом всього навчання у початковій школі. Тому  завданням  педагога та психолога є підтримання мотивації учіння,  збереження її позитивної динаміки.  66% дітей мотиваційно не готові до навчання та мають переважно ігровий та зовнішній мотиви ( примус з боку батьків), небажання відвідувати школу,  що потребує цілеспрямованої роботи з формування мотивації до навчання.

5.Дослідження емоційно-вольової готовності передбачало вивчення рівня розвитку емоційної сфери (розвиток вищих почуттів – моральних, інтелектуальних, естетичних, вміння співчувати, співпереживати), вміння узгоджувати мотиви учіння, керувати своєю поведінкою. Позитивне ставлення та прийняття  мети діяльності, вміння переборювати труднощі,  організовувати своє робоче місце, планувати свою діяльність. У дослідженні взяли 32 дітей. Були отримані наступні результати.

-  високий рівень  - 18 дітей –62%,

-  вище середнього – 12 дітей – 14%,

-  середній – 8 дітей – 9 %,

- нижче середнього – 4дітей – 6%.

Низький показник за даним компонентом готовності можна обумовити тим, що емоційно - вольова сфера у шестирічної дитини знаходяться у процесі розвитку. Мета діяльності недостатньо стійка та усвідомлена та тісно пов’язана з мотиваційною обумовленістю. Дитина не завжди вміє  стримувати  себе,  свідомо управляти своїми настроями і станами.   Досить часто це  є результатом  надмірної уваги батьків та педагогів  щодо розвитку пізнавальної сфери дитини та недостатньої – щодо розвитку процесів саморегуляції та самоконтролю, емоційної сфери, формування адекватної самооцінки.  Це призводить до порушень шкільної дисципліни, невміння переборювати навіть елементарні труднощі,  передбачати можливі наслідки своєї роботи, організовувати своє робоче місце та навчальну діяльність.

            Результати роботи ЗДО не можуть розглядатись як щось кінцеве, остаточно завершене. Щороку діти ростуть, переходять із групи в групу, набирається новий контингент на заміну тим, які підросли і вступили на навчання до школи. Зміни стосуються не тільки дітей, а й кадрів, умов здійснення освітнього процесу: все це перебуває в безперервному русі, зміні, розвитку.

 

  Звіт про проведення оздоровчої роботи з 03.09.19р. по 12.03.20р.

Середньосписковий склад дітей за 9 місяців навчального року - 177.

Ясельні - 31 дітей.

Сад - 146 дитина.

Станом на 31.05.20 – 177 дітей.

Прибуло - 77дітей (ясельні - 31, сад - 36), вибуло -  64дітей .

         План дітоднів – 25 119.

         Фактично дітоднів – 20 863 (ясельні – 1 988, сад – 18 875).

         Число пропущених днів –  4 256. З них по хворобі – 312.

         По групах це виглядить наступним чином:

 

    ГРВІ- 312днів , що порівняло на 134 дні менше ніж у попередньому році, це пояснюються збільшенням наповнюваності груп і відповідно більшим списковим складом на  19 дітей  порівняно з минулим навчальним роком.

Випадки інфекційних захворювань:

- вітряна віспа - 0

- скарлатина – 0

- гепатит А –не було

- ГЕК- не було.

Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Анемій не виявлено, захворювання дітей на лямбліоз теж не виявлено.Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ЗДО.

 

Протягам року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

Організація харчування

У закладі дошкільної освіти    протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей.

Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та Радою з організації харчування, вихователем – методистом, старшою медичною сестрою .

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представників управління освіти.

Робота з організації харчування дітей ЗДО № 31 «Перлинка» здійснюється згідно з     « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України 22.11.04р.  №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»  зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів 26.06.2007р. №873,  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та міністерством охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. №298/227 із змінами, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них закладах, затвердженого накозом МОН України №667 від 21.11.2002р. із змінами,  рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради  27.12.2017р. №411 «Про зміну грошової норми харчування у ДНЗ та дошкільних групах НВК міста»

 В закладі  дошкільної освіти встановлено:

      Вартість харчування одного вихованця в ЗДО №31 «Перлинка» у розмірі 43грн, на день.          (з розрахунку: 21,50 грн. – бюджетні кошти та 21,50 грн. – батьківська плата)

      Батьки сплачують за харчування дітей у розмірі 50% від вартості харчування на день.

Умови звільнення від плати або зменшення розміру плати для батьків за харчування дітей у ЗДО визначається наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року 3667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних закладах» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради  27.12.2017р. №411 «Про зміну грошової норми харчування у ДНЗ та дошкільних групах НВК міста»

      переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО” звільняються від оплати за харчування на 100 відсотків та діти із сімей ,які мають статус малозабезпечені.

      харчування дітей у ЗДО здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

      Багатодітні сім’ї за харчування сплачують 50%.

Діти – сироти -відсутні, діти – чорнобильці –вісутні , учасників  АТО- 9 дітей,  багатодітні- 15 дітей,малозабезпечені  2 дітей.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами.

 

Порівняльний % виконання норм харчування

по основних продуктах харчування:

 

                                2017р.         2018р.          2019р.

 

М’ясо                    74%              89%             96 %

Молоко                          62%               76%            79 %

Риба                    80%                81%            89%

Сир кисло мол.            72%               79%              90%

Яйця                    95%              97%             89%

Масло верш.       70%              91%              98%

 

Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

При періодичних перевірках групового персоналу по сан. стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

При плановому обстеженні, по випадках інфекційних захворювань, при перевірці води  міською СЕС зауважень не було.

 

Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе. Хочу подякувати помічникам вихователів і всьому обслуговуючому персоналу за внесок за створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Питання організації предметно – ігрового середовища розглядалось на групових батьківських зборах, вихователями виготовлялись атрибути до ігор, придбано дидактичні ігри, настільно – друковані ігри, оновлювалися ігрові осередки в групах дитячими меблями.

Але є нащо звернути увагу 2020 – 2021н.р.

-         матеріально – технічна база потребує поповненням посібників та іграшок відповідно до типового переліку обов’язкового обладнання та нової програми «Українське дошкілля»;

-         всім вихователям більше в роботі використовувати спадщину                             В.О. Сухомлинського;

-         Інструктору з фізкультури   Трачук С.І.. використовувати «Театр фізичного виховання» М.М. Єфименко.

Необхідно в наступному навчальному році всім групам підібрати нові методики та техніки навчання в роботі з дітьми..

Моніторинг знань, умінь і навичок дітей показав, що навчально – виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

Аналіз роботи з розвитку інтелектуальних здібностей через гру показав, що вихователі застосовують індивідуальні і групові форми, які допомагають виявити здібності дітей, розкрити їх потенціал.

Тому в наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:

-         доповнення розвивального середовища;

-         покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок, поновити дидактичний матеріал згідно програми «Українське дошкілля»;

-         підвищення ролі вихователя в організації діяльності дітей.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

 

        Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний, відповідальний   напрямок роботи.

Я хочу подякувати  звичайно в першу чергу всім батькам за матеріальну підтримку, голів батьківських комітетів  за добросовісну роботу по використанню і обліку фінансових і матеріальних ресурсів дитсадка. Хоч у теперішній час при частих змінах керівництва безкінечно змінюються порядки та закони ми все таки , разом з вами , завдяки зусиллям багато зробили для нашого закладу.

В оренду ми  не надаємо жодних приміщень і тому не маємо таких доходів.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу

1.     Інформуємо вас, що за період з вересня 2019року  по травень 2020 р. отримано фінансування по загальному фонду із міського бюджету  які витрачено згідно кошторису таким чином.

2.     Виділено коштів з бюджету  

Протягом минулого року матеріальна база ЗДО №31 «Перлинка» поповнилась за бюджетні кошти, кошти батьків та спонсорів.

У звітному періоді за виділені бюджетом були придбані та встановлені:   

-   1 789 210,14  грн.оплата праці;

-   78 233, 55  грн.- харчування;

 -154 760,00грн. – електроен.;

 - 93 614,01 грн. – газ

-  9 682,30  вода

-  12000,00 медикаменти - грн.

- 36 759,24 послуги – тис.грн.                             

Залучено  бюджетних коштів  : 6 357110,00

 

Надання платних освітніх послуг (яких) :  гуртки  - англійська мова   

Зароблено: 43 200 тис.     грн.  - використано   12 382,74  тис.  грн.

 - 3040,00     грн - енергоносії;

 -   9342,65   грн. – зарплата

Залишок – 30,818   грн.

Залучено   бюджетних коштів:

-         Капітальний  ремонт підлоги у  молодшій групі-  69тис.грн.;

-         Заміна підлоги у ІІ молодшій групі -  29тис.грн.;

-         Поточний ремонт харчоблоку  5тис.грн.

-          За   позабюджетні кошти (8тис. 320 грн. )

-         Проведення інтернету - 3.200грн.;

-         Заміна катріджу – 170грн.;

-         Придбання  ковриків НАССР- 780 грн.;

-         Проведення аудиту на харчоблоці- 1000грн.

-         Придбання краски для принтеру- 1960грн.

-         Бензин, масло,стрічка для бензокосалки – 1210грн.

 

 

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, побачили, що наші батьки люди не байдужі. Велика вдячність від всього колективу ЗДО31»Перлинка» за підтримку та допомогу нашому закладу.Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.  Дякую за увагу!!

 

 


Головне меню

Вхід на сайт