ЗДО № 31

Пояснювальна записка за 2020 р.

Пояснювальна записка за 2020 р. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

КОДИ

УстановаЗаклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської областіза ЄДРПОУ35002043

ТериторіяУжгородза КОАТУУ2110100000

Організаційно-правова форма господарюванняКомунальне підприємствоза КОПФГ150

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність: річна

 

Короткий опис основної діяльності установиНайменування органу, якому підпорядкована установаСередня чисельність працівників

123

"Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області - навчальний комунальний заклад для дітей віком від 2 до 6 років, у складі якого функціонують групи загального розвитку, в яких  забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. 

Заклад  організовує освітньо-виховний процес за художньо-естетичним пріоритетним напрямком:

-Проводиться робота з народознавства, акцентується увага на патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу дитини дошкільного віку;

-Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості;

-Спільно з родинами формуються передумови здорового способу життя, навички гігієни життєдіяльності дітей шляхом пропагування та впровадження здоров’я зберігаючи технологій.

Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка» створює умови для самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й дитячого експериментування. 

Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка» здійснює бухгалтерський облік по КПКВК 0611010 та КПКВК 0617520.

Бухгалтерський облік  ведеться по меморіально-ордерній системі, керуючись Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, наказами Міністерства Фінансів України, Державної казначейської служби України та іншими нормативними актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності розпорядниками бюджетних коштів."Управління освіти Ужгородської міської ради40

 

По загальному фонду по КПКВК 0611010 - затверджено кошторисом на звітний рік  6 139 130,00 грн., надійшло коштів 6 042 462,32 грн., касові видатки за звітний період 6 042 462,32 грн.

По загальному фонду по КПКВК 0617520 - затверджено кошторисом на звітний рік 13 000,00 грн., надійшло коштів 12 641,60 грн., касові видатки за звітний період 12 641,60 грн.

По спеціальному фонду надходження і використання коштів, отриманих  як плата за послуги по КПКВК 0611010 - затверджено кошторис на рік в сумі  326 000,00 грн., надійшло коштів за звітний період  279 065,71 грн., касові видатки за звітний період складають 289 605,52 грн.; залишок коштів на початок року складає 48 601,67 грн., на кінець звітного періоду 38 061,86 грн.;

По спеціальному фонду надходження і використання  коштів за іншими джерелами власних надходжень по КПКВК 0611010 затверджено на звітний рік 28 056,98грн., надійшло коштів 28 056,98грн., касові видатки за звітний період 28 056,98 грн.

По загальному фонду кредиторської  та дебіторської  заборгованості на початок року – немає.

По спеціальному фонду по доходах на початок року дебіторська  заборгованість складає 2242,24 грн., кредиторська – 17 699,17 грн.; на звітну дату по КПК 0611010 дебіторська заборгованість складає 1874,64 грн., кредиторська – 23 376,19 грн.,

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить  8 003 342,46 грн. Залишок запасів на кінець звітного періоду становлять 104 429,63 грн.

Фінансовий результат на звітну дату складає             120 989,94 грн.

Перевірки контролюючими органами протягом звітного періоду не проводились. Штрафи на установу не накладалися.

 

 

КерівникТетяна КЕДЮЛИЧ

 

Головний бухгалтер (керівник ССП)Надія ІЛЬНИЦЬКА

 

" 13 " січня 2021р.

 

202100000023319479АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "ст. 1 з 1

 


Головне меню

Вхід на сайт