ЗДО № 31

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік

 

 

 

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2022

01

01

Установа

Заклад дошкільної освіти №31 "Перлинка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35002043

Територія

Ужгородська

за КАТОТТГ

UA21100230000083101

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Орган державного управління

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи

за КОДУ

01009

Вид економічної діяльності

Дошкільна освіта

за КВЕД

85.10

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про рух грошових коштів

за 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

Форма №3-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

 

-

-

бюджетні асигнування

3000

7656045

-

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

500046

-

надходження від продажу активів

3010

-

-

інші надходження від обмінних операцій

3015

-

-

Надходження від необмінних операцій:

 

-

-

податкові надходження

3020

-

-

неподаткові надходження

3025

-

-

трансферти, з них:

3030

-

-

кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

-

-

надходження до державних цільових фондів

3040

-

-

інші надходження від необмінних операцій

3045

19030

-

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями

3050

-

-

Інші надходження

3090

76143

-

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

8251264

-

Витрати за обмінними операціями:

 

-

-

витрати на виконання бюджетних програм

3100

7653184

-

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

521381

-

 

 

-

-

витрати з продажу активів

3115

-

-

інші витрати за обмінними операціями

3120

2861

-

Витрати за необмінними операціями:

 

-

-

трансферти, з них:

3125

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202200000031566810

АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

ст. 1 з 3


Головне меню

Вхід на сайт