ЗДО № 31

Звіт керівника за 2022 – 2023

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка»

загального розвитку 

Ужгородської міської ради Закарпатської області

вул. Василя Докучаєва, 8, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000. тел.:64-29-91

web-сайт: dnz31.esy.es; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; код ЄДРПОУ 35002043

 

 

 

 

 

Звіт керівника

закладу дошкільної освіти  №31   «Перлинка»  загального розвитку

перед батьками, колективом та громадськістю

за  2022 – 2023

навчальний  рік

 

 

 

 

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

 Заклад дошкільної освіти №31 «Перлинка»  №31  розташований за адресою:  м.Ужгород, вул. Василя Докучаєва,8

 

МЕТА: ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ  ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА.

 

ЗАВДАННЯ  ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ..

2.СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

Порядок денний:

1. Звіт директора.

2. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Засновник  ЗДО №31  «Перлинка»–Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО №31«Перлинка» – його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням  і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ЗДО№31  «Перлинка» працює за 5-ти денним та 12-ти годинним режимом. Робочі дні – понеділок, вівторок, середа, четвер, п`ятниця з 7.00 до 19.00 годин;  вихідні–субота, неділя та святкові дні.

 Аналізуючи діяльність закладу слід відмітити, що з 01 вересня 2023 року функціонували:

 

Дошкільні групи

1 група

І – молодша  

    «Веселка»

30 дітей

 

2 групи

ІІ- молодша

«Колобок»

29 дітей

 

 

Середня садова №1

«Сонечко»

30 дітей

 

1 групи

Середня садова №2

«Бджілка»

30  дітей

 

2 групи

Старша садова  №1

«Казка»

27 дітей

 

 

Старша садова  №2

«Калинка»

      25  дітей

всього

6 груп

 

    171 дітей

Всього в ЗДО  № 31 «Перлинка» виховувалось  дітей 171.

     Всі діти, які були у чергових списках забезпечені місцем у дошкільних групах.      

      Наповнюваність груп відповідає нормам.

 Середня наповнюваність :

           у групі раннього віку  - 15 діток;

            у дошкільних групах по закладу - 20 

2.Аналіз педагогічного складу

Штатним розписом ЗДО №31 передбачено 40 співробітників :15 одиниць педагогічних працівників,з них:директор -1; вихователь-методист-1;вихователів  – 12; музкерівник-1; інструктор з фізкультури – 1; пр.психолог – 1; 26  осіб – обслуговуючий та технічний персонал.

На початок навчального року  гурткова робота проводиться як додаткова платна освітня послуга. 

Заклад   дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 -       Конституції України

      -       Закону України «Про освіту»

      -       Закону України «Про дошкільну освіту»

      -       Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

      -       Базового  компонента дошкільної освіти України

      -       Закону України «Про охорону праці»

      -       Закон України «Про дорожній рух»

      -       Закон України «Про відпустки»

      -       Закон України «Про мови»

      -    Закони України «Про цивільний захист» Базового компоненту дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2021 №33.

     -  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом МОН від 24.03.2016 №234.

    -        Указу Президента України «Про введення  воєнного стану»

      -       Програми розвитку дитини «Українське дошкілля»

     -       Програми «Впевнений старт», а  також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Протягом навчального року заклад  працював постійно, не дивлячись на те, що в країні війна і оголошено воєнний стан. Постійні повітряні тривоги переривали освітній процес та евакуація дітей в укриття проходила швидко і налагоджено; всі працівники ЗДО діяли відповідно до алгоритму дій під час сигналу «Повітряна тривога», в таких випадках педагоги продовжували освітній процес в укритті.

 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створені умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

       Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формуванню їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Методична робота була спрямована на створення оптимальних умов для виконання  навчальної програми дітей дошкільного віку та підвищення рівня компетентності кожного педагога. Для реалізації цих завдань організовувались індивідуальні та групові форми методичної роботи. З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради при вихователеві-методистові: «Обговорення пріоритетних напрямків ЗДО та особливостей планування освітнього процесу», проблемно-аналітичний діалог «Аспекти діяльності з правової освіти», «Спостережливий вихователь – необхідна умова успішності дошкільників».

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи педагогів: динаміка розвитку ключових компетентностей у дошкільників, рівень професійного росту (відкриті заняття,  заходи, розробки методичних матеріалів, друковані роботи, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учасників освітнього процесу, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки  вікових груп, а й досягнення вихованців.

Протягом останніх років ЗДО ефективно працює над впровадженням інноваційних  освітніх технологій  на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності дітей, формування особистості дошкільника, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей.

У своїй роботі педагоги використовували такі форми роботи як взаємовідвідування занять,  майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи.

Головні педагогічні завдання в 2022/2023н. р. вирішувались:

1. Підвищення теоретичного та практичного методичного рівня педагогів здійснювалось шляхом проведення:

1.1 Педагогічних рад на тему:

1. І. Плануємо свою роботу на рік.

1.Про підсумки роботи педагогічного колективу ЗДО № 31 «Перлинка»  за 2021/2022н.р. та завдання на 2022/2023н. р.                                          ( 01.09.22р.)

Ознайомлення:

Листом МОНУ від 10.08.2022 року № 1/9105-22  «Про  організацію освітньої роботи  в дошкільних навчальних закладах у 2022/2023н.р.» 

Вибір освітніх програм для для використання педагогами у 2022-2023н.р.

планом методичної роботи, підвищенням фахової майстерності педагогів на 2022/2023навчальний рік

    «Патріотичне виховання дошкільнят в умовах сьогодення»  січень,2023р.

1.Результати  виконання  рішень  попереднього засідання  педагогічної  ради.

2.Формування соціально-громадянської  компетентності дошкільника: основні ідеї.

3.Розвиток громадянської компетентності дошкільнят: практичні інструменти (з досвіду роботи)

4.Про  результати  тематичного   вивчення   стану роботи з громадянсько-патріотичного виховання дошкільників

5.Виховуємо патріотизм як почуття і цінність

 

«Ключ  до здоровя».  Березень,2023р.

1.Результати  виконання  рішень  попереднього засідання  педагогічної  ради.

2.Освітній напрям «Особистість дитини».

3.Головні  аспекти   здоров’язбережувальної   роботи.

4.«Від  руху  до  здоров’я». Психологічний  аспект  проблеми.

5.Фізичне  виховання: інноваційний  підхід  до створення предметно–розвивального  середовища.

6.Про стан  фізкультурно – оздоровчої  роботи  в  ЗДО.

7.Презентація   інноваційного обладнання та атрибутики з фізичного виховання

«Навчальний рік позаду: підсумки, проблеми, реалії» (підсумкова)  травень,       

                                                                                                                                2023р.

1.Результати  виконання  рішень   попереднього засідання  педагогічної  ради

2. Про  порівняльний  аналіз  результатів моніторингу знань дітейу ЗДО  №31 «Перлинка»за 2022-2023н.р.

3. Про виконання плану  роботи  закладу  й  реалізації річних завдань.

4. Про результати  засвоєння  програми «Впевнений старт»  дітьми старшого ,   середнього  та  молодшого  дошкільного  віку.

5.Про результати дослідження рівня психологічної готовності до навчання в НУШ.

6. Підсумки  атестації

7. Затвердження та обговорення  плану  оздоровчої  роботи  у  літній  період   2023року

2.Семінарів-практикумів за темами:

1.  «Створення безпечного освітнього середовища. Профілактика жорстокого поводження з дітьми  в дитячому садку. »

 Практичний психолог   КадишевичЄ.В.                                                                                                                                                                                                                               

                                                            Вихователь-методист Гасинець В.Ю

2. Розвиток емоційного інтелекту , як передумова розвитку особистості дошкільника                                                                   

                                                                       Практичний психолог   КадишевичЄ.В.                                                                                                                                                             

2.  Ділова гра з питання

«Без зайвих рухів або Східна фізкультура в дитячому садку»

                                                        Інструктор з фізичного виховання РибаковаН.В.

Методичні тижні :

19-23.02.2023р.  Тиждень правової освіти.

8-12.02.2023р.  «Ми – України надія нова»

-Відкриті заняття

-Родинне творче  свято «Моя Україна»

- Конкурс малюнків на тему «Мій рідний  Ужгород»

20-24.05. 2023 р.  Тиждень  безпеки  дитини. Організація  навчально-виховної роботи  в  дошкільних групах  

4. Вдосконалення фахової майстерності та керівництво навчально-виховним процесом здійснювалось через:

4.1 Проведення інструктивно-виробничих нарад :

Про виконання Законів України та нормативно-правових актів про  дошкільну освіту.  /Постійно 1 раз на місяць.

Інструктажі з охорони праці, протипожежної безпеки, цивільного захисту,охорони життя і зміцнення здоров’я дітей.

Підготовка ЗДО до опалювального сезону 10.10.22р.

Аналіз захворюваності дітей за І півріччя   9. 12.22р.

Про підсумки засвоєння дошкільниками навчальної  програми за 1 семестр.  /22.12.22р. р.

Дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій

Про рівень фахової майстерності педагогів, що проходять атестацію.  01.03.23 р.

Про роботу педагогічних працівників  під час военного стану 20.03.2023р.

Про підготовку закладу до  літнього оздоровлення   29.04.23р.

Про стан підготовки вихованців старших груп до навчання у школі.  13.05.23 р.

Педагоги дошкільних груп працювали над  підвищенням фахової майстерності педагогів в системі навчання і виховання дітей засобами нетрадиційних підходів та вивчення досвіду педагогічних колективів, експериментальних майданчиків в період впровадження програми розвитку дітей дошкільного   «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

В робочих засіданнях проходило ознайомлення з професійною діяльністю вихователів дошкільних груп  РибаковаН.В.; ГруберМ.І.; КофельІ.М.; КадишевичЄ.В.;ГасинецьВ.Ю.;МарковичГ.П.  через теоретичне вивчення системи роботи, практичне проведення підмайстер-класів, занять, розваг, індивідуальної роботи, організовувались виставки методичних посібників.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень організації освітньої діяльності, посилилась увага до пошуків інтеграції освітнього процесу, модернізації форм, методів і засобів в роботі з дітьми.

Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного педагога до підвищення свого фахового рівня, дала змогу молодим вихователям  вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. З цією метою були організовано роботі Школи молодого вихователя.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності педагога через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Педагоги закладу були активними учасниками міських методичних об’єднань, семінарів-практикумів, обласних заходів: вебінарів, відео та  Zoom-конференцій, ТТК  та ін.

Директор КедюличТ.В. постійно відвідувала робочі заняття, розваги, організацію режимних моментів і надавала методичні  рекомендації, а також  сприяла підвищенню теоретичного рівня педагогів організацію  курсової перепідготовки  при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Згідно п’ятирічного плану курсової перепідготовки, курсову перепідготовку пройшли педагогічні працівники Кадишевич Є.В.; ГруберМ.І.; ГасинецьВ.Ю.; КофельІ.М.; РибаковаН.В; КедюличТ.В.

       7. Удосконалення системи роботи відбувався шляхом вивчення стану організації навчально-виховного процесу, а саме:

Майстер – клас Інтегроване навчання як освітній пазл в освітньому просторі НУШ.Переваги квест-гри та геокешингу освітньому процесі.

(п/п Кадишевич Є.В.)

Вчимося розуміти інформацію:слово й рух – засоби передання інформації(освітні напрямки  «Гра дитини»,  «Мовлення дитини»              

  (  КирликС.В./Гонак М.В.)

Наші  помічники (майстер-клас валеологія)                

  ( КофельІ.М.)

У світі казки чарівної (майстер-клас з нетрадиційних технік малювання)                                                    

 (Ожоганич О.В.)

Інтегроване заняття за альтернативною програмою «STREAM - освіта дошкільників» з домінантним напрямом Mathematics (математика) для дітей старшого дошкільного віку «В лабораторії професора Чудакова  »

 (Маркович Г.П.)

Використання розвиваючих ігор екологічного змісту  в роботі з дітьми старшого дошкільного віку                                                                                     (ШандорН.І.)

Булінг у дитячому садку. Педагогічний колектив – це команда .Екологія душі   Профілактика емоційного вигорання педагогів.                      (п/п КадишевичЄ.В.)

   Протягом навчального року вся діяльність закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка» була направлена на посилення стану патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості педагоги ЗДО здійснюють  виховання в дітях  патріотизму. Це досягається активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни.

Завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання вирішувалось комплексно – під час занять з екологічного, пізнавального, художньо-естетичного, мовленнєвого розвитку, трудового виховання . Для реалізації зазначених завдань  вихователі використовують широкий спектр засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо) в процесі провідної (предметної) та інших видів діяльності (емоційне спілкування, ігрова, рухова, пізнавальна, мовленнєва, образотворча, музична діяльність тощо). Стан освітньо-виховної роботи з патріотичного виховання дітей вивчався комісією у складі:

голова комісії: КедюличТ.В, директор;

члени комісії: ГасинецьВ.Ю, – вихователь-методист;

                         ГонакМ.В – вихователь;

                        РибаковаН.В. – вихователь;

Довідка була заслухана на засіданні педагогічної ради «Патріотичне виховання дошкільників в умовах сьогодення» січень,2023р.  Особливий інтерес  у педагогів викликав проведений вихователем-методистом  брейн-ринг «Хай в серці кожної людини живе любов до України», під час якого педагоги могли проявити свої знання рідної культури, історії, розвивати свій творчий потенціал, закріплювати та розширювати  компетентності з питання національного виховання, активізувати розумову, естетичну діяльність до творів мистецтва, живопису, літератури і музики.

Третє завдання, над яким працював колектив в минулому році, -  формування основ соціалізаціально – морально - вольових якостей особистості через всі організаційні форми в дошкільному закладі освіти. Вихователями в групах на основі річного плану, навчальних програмових завдань також висвітлюються різноманітні аспекти морального напрямку роботи з дошкільниками в іграх, самостійній художній діяльності, на заняттях тощо. Вирішенню поставлених завдань педагоги приділяють достатньо уваги під час організації комплексних занять (читання та переказ творів художньої літератури, обговорення музичних творів, полотен художників і т.п.), літературних вікторин, вечорів дозвіль.

 

 

 

 

 

 

 

Зведені результати свідчать про наступне:

 

№з/п

Вікова група

Всього дітей

Кількість дітей з високим рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з достатнім  рівнем з числа обстежених

Кількість дітей з середнім рівнем з числа обстежених

Кількість ді-тей з низьким рівнем з числа обстежених

1

І – ша

молодша група

«ВЕСЕЛКА»

30

П. р.

 

6%

К. р.

 

7%

П. р.

 

18%

К. р.

 

29%

П. р.

 

27 %

К. р.

 

31 %

П. р.

 

49%

К. р.

 

43 %

2

ІІ-молодша група

«КОЛОБОК»

30

11%

46%

29%

42%

40%

10%

30%

20%

3

Молодша садова група №2

«СОНЕЧКО»

30

59%

72%

42%

39%

4%

1%

1%

1%

4

Середня

садова група

«БДЖІЛКА»

30

65%

71%

25%

30%

9%

5%

 

 

1%

 

 

1%

5

Старша

садова група №1

«КАЗКА»

26

34%

41%

55%

41%

3%

28%

14%

10%

6

Старша

садова група №2

«КАЛИНКА»

 

25

11%

53%

21%

43%

17%

25%

51%

3%

7

Всього

171

31%

48%

32%

38%

17%

17%

25%

13%

 

В системі роботи закладу залучена психологічна служба.

Практичний психолог КадишевичЄ.В. проводила психологічну діагностику готовності  дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, обстеження з метою виявлення і подолання дитячих страхів, надавала допомогу педагогам та батькам  у  визначенні індивідуальних психічних  особливостей, виявлення ранньої обдарованості та окреслення перспективи розвитку їх творчих здібностей, через залучення  дітей до різнопланової роботи .

Директором  Кедюлич Т.В. та вихователем - методистом Гасинець В.Ю.  спрямовувались зусилля на надання методичної допомоги створення методичного кабінету, максимальне забезпечення новинками методичної і фахової літератури , Систематизовано матеріали „Нормативно-правові документи про дошкільну  освіту ”, Робота з батьками, Педагогічні досягнення ЗДО № 31 «Перлинка»

Поповнено методичними таблицями з навчання грамоти, розвитку мови, природи, математики  „ Тварини і рослини ”, «Добрі вчинки»,      „ Музичні інструменти ” та інші.  

 Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом: 

1.Ознайомлення та вивчення законодавчих актів, нормативно-правової бази щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)в ЗДО №31 «Перлинка»                             Стан комунікативно-мовленнєвих умінь дітей 5-го року життя   (жовтень ,2021р.)

2. Стан вивчення патріотичного вихованняу засобами народної іграшки  дошкільної освіти закладі №31  « Перлинка »                               (лютий,2022р.)

Незважаючи на послідовну, систематичну роботу, багато проблем залишаються нерозв‘язаними:

-   у зв‘язку з прийняттям  нових державних стандартів початкової  та дошкільної освіти є потреба у забезпеченні взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку;

-   створення належної матеріальної бази для фізичного виховання;

-   є потреба у збагачені та осучаснені розвивального життєвого простору у групових кімнатах;

-   забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

-   забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних груп, груп соціально-педагогічного патронату.

План заходів щодо організації методичної роботи в ЗДО минулого року був виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

· недостатня активність педагогів стосовно участі у конкурсах педагогічної майстерності;

· педагоги не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду упродовж міжатестаційного періоду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах.

На підставі зазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед педагогічним колективом на навчальний рік та проаналізувавши роботу ЗДО  № 31  «Перлинка»,   рівень педагогічних кадрів ,стан навчально-виховного процесу, враховуючи останні рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі безперервної педагогічної післядипломної освіти, схвалені листом Міністерства науки України від 23.07.2002р. № 1/9 -218,лист МОН України від 10.08.2022р.№ 1/9105-22 «Про організацію освітньої роботи з дітьми дошкільного віку  у 2022-2023н.р. та з метою подальшого росту фахової майстерності педагогічних кадрів, використання і впровадження в практику здобутків педагогічної науки для формування творчої  всебічно - розвиненої особистості дитини, розвитку вміння аналізувати свої дії та приймати нестандартні рішення , сприяння розвитку творчості вихователя, формування прагнення  до  самоосвіти та самовдосконалення , розвитку творчої активності педагогів та вимог до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку, які визначені Державним стандартом дошкільної освіти в Україні 

3.Управлінська діяльність

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

-         Рада ЗДО;

     -         Батьківські комітети груп;

      -         Профспілковий комітет;

       -         Педагогічна рада;

-         Загальні збори батьків та членів колективу;

У поточному році вирішувалися такі питання:

1. Створення банку інформацій про ЗОШ №4;№5;№20 з метою ознайомлення батьків із специфікою діяльності різних шкіл.

 2. Створення і поповнення розвивального середовища у всіх вікових групах

 3. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 – річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Управлінські рішення та дії директора ЗДО №1 Перлинка  поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу на виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації вимог навчальних програм;

3) впровадження парціальних програм для здійснення освітньої діяльності;

4) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім'ї;

5)колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, цьому сприяє власний веб-сайт. Тетяна Василівна разом з відповідальної за веб-сайт закладу  вихователем  Маркович Г.П. постійно поповнюють сайт важливою  інформацією , розрахованою, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в директора  були 119 осіб . Головними питаннями, порушеними під час бесід, є оформлення дитини до ЗДО та працевлаштування та пільги .

 8) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють творчо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»). Кращі працівники були відзначені грамотами ЗДО №31;

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ЗДО, загальні батьківські збори.

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ЗДО  31 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів. Проводилося тематичне вивчення стану організації навчально-виховного процесу, спрямованого на патріотичне виховання дошкільників; вибіркове вивчення процесу впровадження в освітній процес інноваційних оздоровчих технологій в молодшій групі; підсумковий моніторинг засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» в групах середнього віку та визначення рівня готовності випускників дошкільного закладу до навчання в школі. У зв҆язку із введенням карантину вся робота проводилась в онлайн режимі. Педагогічні працівники усіх  вікових груп, практичний психолог працювали за індивідуальними планами роботи під час карантину .

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Результати цьогорічного обліку показали повне охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільними закладами.  В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася розвитку зв’язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

 

 

 

4.Рівень засвоєння програмових вимог дітьми садових груп

Випускники цього року 52 вихованців. З них з високим рівнем  підготовки 18 дітей, достатнім 34, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники  оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина  дітей  мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Техніка безпеки

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту»  заклад  дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця      проблема ведеться в таких напрямках:

 -         створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

      -         організація догляду за дітьми;

      -         робота з колективом по БЖД;

      -         навчально – виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Проводилась тематична перевірка на тему: «Безпечні умови життєдіяльності в створенні розвивального середовища».

Кожен робітник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться тижні безпеки дитини і заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома»,  «ОБЖД».

Постійно поповнювали сайт дитсадка новою інформацією. Колектив працював над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу. Цікаві статті, фотогалерея, форум – це все сприяє відкритості в роботі закладу. Особлива вдячність за цю роботу вихователю   Маркович Ганни Петрівни.

Заклад  дошкільно освіти №31 «Перлинка» підтримує бажання батьків поповнити знання необхідні для навчання та виховання дітей. Педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

-         батьківські збори;

-         індивідуальні консультації різних спеціалістів;

-         виготовлення саморобок разом з дітьми;

-         спільні виставки, до «Свята Осені», «Нового року», «Пасхи», «Мамине свято», «Дні відкритих дверей» .

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні проблеми, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

 

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності було підготовлено консультації для вихователів:

· Організація роботи в період воєнного часу  - директор КедюличТ.В.

·  «Методи та форми патріотичного виховання в ЗДО» – Кедюлич Т.В.;

· Як позбути страху -  п/п КадиевчЄ.В.

· «Ознайомлення дітей з традиціями та побутом українського народу» – вихователь Грубер М.І,;

· «Що робити, якщо дитина агресивна?» - пр.психолог КадишевичЄ.В.

· «Виховання людяності» - вихователь Рибакова Н.В,;

· «Перша допомога при охолодженні та обмороженні»-сестра медична Фулей Ю.М. ;

· «Соціалізація-навчання жити в суспільстві» - пр.психолог КадишевичЄ.В.  

З метою постійного підвищення якості освітньої діяльності, забезпечення відкритої прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень, систематичного відстежування та коригування результатів навчання кожного здобувача, здатності до самооцінювання, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процессу в ЗДО №31 «Перлинка» у 2022 році  продовжено оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти  відповідно наказу №114о/д від 17.09.2022 «Про формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти ЗДО №1 «Перлинка»»  та продовжено вивчення на 2022-2023 н.р. Розроблено положення про внутрішню систему оцінювання якості освіти,критерії та індикатори для самооцінюваня освітнії і управлінських процесів  та стратегію розвитку закладу на 2021 - 2025 р.р.

        Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

1.Освітнє середовище закладу дошкільної освіти:

комфорт та безпечні умови;

освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації;

розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище.

2.Здобувачі дошкільної освіти:

моніторинг

3.Фахова діяльність педагогічних працівників  закладу дошкільної освіти:

кадрове забезпечення закладу освіти;

підвищення рівня компетенції

4.Управлінські процеси закладу дошкільної освіти:

стратегія і планування в ЗДО

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

бюджетне фінансування:

позабюджетне фінансування;

цільові кошти.

Основні завдання стратегії  розвитку:

забезпечувати максимально сприятливі умови для дітей в закладу дошкільної освіти, створювати безпечні умови для здобуття освіти, розвитку і виховання дошкільників;

забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;

здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;

підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;

модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти; створювати оновлене відповідно до вимог сьогодення програмово-методичне забезпечення закладу;

удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;

формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;

забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;

забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи;

забезпечення якісного функціонування виховного процесу та збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та матеріально технічної бази закладу освіти.

    5.Методична робота

            З метою реалізації Закону України « Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти у новій редакції, провідної проблеми спільної діяльності всіх навчальних закладів м.Ужгорода «Модернізація моделі полінаціонального та полікультурного, особистісно орієнтованого навчання з метою створення умов рівного доступу до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої освіти» система методичної роботи в  закладі  дошкільної освіти  №31  «Перлинка» у 2022-2023 н.р. була організована на основі:

· завдань на 2022-2023 н.р. ;

· якісного аналізу педагогічних кадрів;

· результатів аналізу навчально-виховного процесу у 2021-2022 н.р.

             Основними завданнями методичної роботи були:

· ріст професійної майстерності педагогічних кадрів через залучення їх до різних форм методичної роботи;

· обговорення методичної періодики, вивченої шляхом самоосвіти;

· організація та зміст навчально-виховного процесу відповідно до Базового компонента  дошкільної освіти в Україні у новій редакції;

 

    У 2022- 2023 н.р. педагогічний колектив працював над:

 

             Пріоритетними напрямками роботи були:

 

1.Формування основ безпечної поведінки, стрессостійкості та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.

2.  Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

3.  Формування рухової та здоров’язбережувальної компетентностей дошкільнят в системі взаємодії всіх компонентів.

4.Впровадження в практику інноваційних технологій з метою всебічного розвитку дітей.

Робота над реалізацією річних завдань значно активізувала форми методичної роботи з педагогічними кадрами: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, тренінги, колективні перегляди, виставки, творчі групи, самоосвіта, атестаці

 

5.Результати навчально-виховного процесу

Найголовнішим об`єктом у ЗДО №31»Перлинка» є навчально-виховний процес та його результати – сформованість життєвих компетентностей дитини, якість роботи педагогів.З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ЗДО 31 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

       Згідно з річним планом роботи у період з 16 по 24 травня   2022 року з метою вивчення рівня засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»  в групах мною,директором ЗДО №31 «Перлинка» Тетяною Кедюлич разом з комісією в складі: вихователь-методист ГасинецьВ.Ю.;РибаковаН.В.-вихователь;практичний психолог  КадишевичЄ.В.; проводився підсумковий контроль, який мав на меті проаналізувати якість реалізації освітніх завдань з а такими лініями розвитку:

-   фізичний розвиток;

-     соціально-моральний розвиток;

-    емоційно-ціннісний розвиток;

-     пізнавальний розвиток;

-  художньо-естетичний розвиток;

-  креативний розвиток.

Детальний аналіз показників компетентності дітей дає право стверджувати, що освітні завдання реалізовані якісно.

    Більш детально зупинюся на вивченні готовності старших дошкільників до навчання в школі. Згідно з планом роботи у період з 15.05.2023р.по 26.05.2023р. практичним  психологом  Кадишевич Є.В. проводився підсумковий контроль з вивчення готовності старших дошкільників до навчання в школі в онлайн режимі..

Вивчення готовності до навчання проводилось за наступними критеріями:

-  фізіологічна готовність

-   інтелектуальна готовність

-  соціально-психологічна (особистісна готовність)

-   мотиваційна готовність

-    емоційно-вольова готовність.

В ході перевірки досліджено  52 дітей.

1.Фізіологічна готовність включає в себе стан здоров’я дитини,  її фізичний розвиток, розвиток аналізаторних систем, дрібних груп м’язів, розвиток та координацію рухів. В дошкільному навчальному закладі умови утримання дітей відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, ігрові кімнати освітлені та наповнені меблями відповідно до вікових особливостей дітей, є окремі кімнати для роздягання, санвузли, спальні кімнати.

Діти в закладі знаходяться під постійним наглядом медичного персоналу. Своєчасно проводяться планові щеплення, огляди лікарями-спеціалістами стану здоров’я дітей. На початку навчального року визначається група здоров’я кожної  дитини, що надає змогу в подальшому використовувати індивідуальний підхід до виховання, розвитку та навчання дітей.Визначити фізичну готовність дитини можна за її фізичними даними,а також за медичною картою здоров`я.

    Фізична готовність дитини припускає зріст, вагу,пропорції та інші показники,що відповідають середнім нормам фізичного розвитку дівчаток і хлопчиків шестирічного віку.Проаналізувавши дані показники було встановлено,що всі діти мають в середньому  зріст,вагу,що відповідають нормам або наближеним до них (дівчатка: норма зросту 112.4 см,фактично від 111см до 123 см;вага : норма -20.0 кг,фактично- від 17.7 до 23.5 кг; хлопчики: н-114 см,ф- від 114 до 126.5 см;вага:н-20.4 кг,ф-від 18.0 до 26.5 кг).Стан органів зору і слуху (короткозорість,знижений слух) можуть заважати дитині в одержанні зорових і слухових відчуттів у процесі навчання.Згідно даних сестри медичної у  дітей-шестирічок не виявлені проблеми із зором та слухом.

       Середні кількісні показники за видами рухів було представлено інструктором з фізвиховання Н.В.Рибакова відповідно до норми державних тестів фізичної підготовки дітей шести років. Всього обстежуванню підлягали 52 випускників. За результатами досліджень: високий рівень – 32(82%) дітей; середній – 20(18%). Ці результати свідчать про те, що 80% дітей  мають потенційно без ускладнень витримувати шкільні навантаження без шкоди для власного здоров’я. 18% дітей вимагають дотримання режиму з урахуванням швидкої втомлюваності, зниження концентрації уваги, чутливості до надмірного розумового, емоційного  та фізичного напруження, подальшого розвитку координації рухів та дрібної моторики.  

2.Інтелектуальна готовність до навчання передбачає  орієнтування дитини в оточуючому світі, запас знань, які засвоєні в системі, допитливість, розвиток пізнавальних процесів, сенсорики, мовлення:

-  високий рівень показали   30 дітей – 60%,

-  середній рівень  - 22 дітей –  39 % .

Результати дослідження  показали, що 60 % дітей мають високий рівень інтелектуальної готовності до навчання. Ми припускаємо, що такі показники є результатом надмірної інтелектуалізації та «натаскування» дітей до навчання у  школі, де акцент робиться перш за все на розвиток  актуальних знань та умінь (логіко-математична компетентність, письмо). Не занижуючи необхідність наявності  конкретних знань та умінь, хочемо  звернути увагу на необхідність розвитку допитливості,  образних уявлень, а також  вміння мислити – порівнювати,  встановлювати закономірності, узагальнювати. Розвивати пам'ять, мовлення, уяву – всі психічні пізнавальні процеси. 20% дітей мають середній рівень інтелектуальної готовності до навчання, що без спеціальної корекції  найчастіше призводить до первинної  шкільної неуспішності.Можна зробити припущення, що наведені  дані є частково і результатом адаптації педагогів до впровадження нової навчальної програми.

3.Наступним компонентом готовності, що вивчався в рамках дослідження,  був компонент «соціально-психологічна  (особистісна) готовність до навчання», яка  являє собою готовність дитини до нових форм спілкування, новому ставленню до оточуючого світу та до себе, готовність  до засвоєння знань у формі навчальної діяльності, прийняття нової соціальної позиції школяра, елементарні системи узагальнених знань та уявлень, певні учбові навички.

За результатами дослідження:

-  високий рівень соціально-психологічної готовності у 20 дітей – 38 %,

-  вище середнього – 18  дітей –  35%,

-  середній – 8 дітей –21 %,

- нижче середнього – 6 дітей – 7%.

Це свідчить, що майже половина дітей не мають сформованої внутрішньої позиції школяра, або сформована вона лише частково. Першокласники з низьким та середнім рівнем соціально-психологічної готовності  часто  не сприймають  шкільні правила, не дотримуються шкільного режиму та вимог  навчального процесу як у школі, так і вдома.  Вони не готові до сприйняття сенсу свого перебування у школі, смислу дій вчителя, його професійної ролі. Середній та низький показники готовності можуть передбачати невміння ефективно взаємодіяти з ровесниками,  бути членом дитячого колективу.

4.Дослідження мотиваційної готовності передбачало вивчення домінуючого мотиву учіння,  емоційного ставлення до школи, рівня розвитку пізнавального інтересу ( потреби у пізнанні нового),  бажання (чи небажання) навчатися у школі. Було досліджено 52 старших дошкільників. Отримані дані  дають змогу зробити висновок, що

-         високий рівень мотиваційної готовності у 28 дитини 54%,

-         середній рівень – 17 дітей – 47 %,

-         нижче середнього рівня  7 дітей – 10 %.

На перший погляд, ці показники є найбільш високими з усіх компонентів готовності до навчання, але слід зазначити, що досить часто мотивація дитини до навчання є «привнесеною» батьками або іншими значимими дорослими. На запитання експериментатора за стандартними методиками є вірогідність того, що  дитина  може дати соціально очікувану відповідь. У третини  старших дошкільників  (94%) переважають позиційні мотиви (стати дорослішим, отримати атрибути шкільного життя)  та оціночний мотив (вплив батьківських установок).  Тому є серйозне занепокоєння, що саме у цієї  категорії  дітей позитивна  мотивація до учіння може змінитись.  Це відбувається тому, що після «ефекту новизни», привабливість шкільного життя для першокласників  поступово знижується. Цей процес відбувається і у подальшому протягом всього навчання у початковій школі. Тому  завданням  педагога та психолога є підтримання мотивації учіння,  збереження її позитивної динаміки.  66% дітей мотиваційно не готові до навчання та мають переважно ігровий та зовнішній мотиви ( примус з боку батьків), небажання відвідувати школу,  що потребує цілеспрямованої роботи з формування мотивації до навчання.

5.Дослідження емоційно-вольової готовності передбачало вивчення рівня розвитку емоційної сфери (розвиток вищих почуттів – моральних, інтелектуальних, естетичних, вміння співчувати, співпереживати), вміння узгоджувати мотиви учіння, керувати своєю поведінкою. Позитивне ставлення та прийняття  мети діяльності, вміння переборювати труднощі,  організовувати своє робоче місце, планувати свою діяльність. У дослідженні взяли 58 дітей. Були отримані наступні результати.

-  високий рівень  - 24 дітей –47 %,

-  вище середнього –  15 дітей – 43%,

-  середній – 6 дітей – 7 %,

- нижче середнього – 7 дітей – 4 %.

Низький показник за даним компонентом готовності можна обумовити тим, що емоційно - вольова сфера у шестирічної дитини знаходяться у процесі розвитку. Мета діяльності недостатньо стійка та усвідомлена та тісно пов’язана з мотиваційною обумовленістю. Дитина не завжди вміє  стримувати  себе,  свідомо управляти своїми настроями і станами.   Досить часто це  є результатом  надмірної уваги батьків та педагогів  щодо розвитку пізнавальної сфери дитини та недостатньої – щодо розвитку процесів саморегуляції та самоконтролю, емоційної сфери, формування адекватної самооцінки.  Це призводить до порушень шкільної дисципліни, невміння переборювати навіть елементарні труднощі,  передбачати можливі наслідки своєї роботи, організовувати своє робоче місце та навчальну діяльність.

            Результати роботи ЗДО не можуть розглядатись як щось кінцеве, остаточно завершене. Щороку діти ростуть, переходять із групи в групу, набирається новий контингент на заміну тим, які підросли і вступили на навчання до школи. Зміни стосуються не тільки дітей, а й кадрів, умов здійснення освітнього процесу: все це перебуває в безперервному русі, зміні, розвитку.

  Звіт про проведення оздоровчої роботи з 01.09.22р. по 31.05.23р.

Середньосписковий склад дітей за 9 місяців навчального року – 171 дитина.

Ранній  - 30 дітей.

Сад - 141 дитина.

Станом на 31.05.23 – 171 дитина.

Прибуло –  дітей (ранній вік  - 28, сад - 39), вибуло -  52 дітей .

План дітоднів – 33  345

Фактично дітоднів – 23 125 (ранній вік  – 2 695 , сад –  7 525  ).

Число пропущених днів –  10 220    З них по хворобі – 2 236

По групах це виглядить наступним чином:

    ГРВІ- 1 678 днів , що порівняло на 123  дні менше ніж у попередньому році, це пояснюються збільшенням наповнюваності груп і відповідно більшим списковим складом на  12  дітей  порівняно з минулим навчальним роком.

Випадки інфекційних захворювань:

- вітряна віспа - 5

- скарлатина – 9

- гепатит А – не було

- ГЕК- не було.

Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Анемій не виявлено, захворювання дітей на лямбліоз теж не виявлено.Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ЗДО.

 

Протягом  року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

Організація харчування

У закладі дошкільної освіти    протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей.

Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та Радою з організації харчування, вихователем – методистом, старшою медичною сестрою .

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представників управління освіти.

Робота з організації харчування дітей ЗДО № 31 «Перлинка» здійснюється згідно з Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості продуктів харчування», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дошкільних закладах затверджених   постановою Кабінету Міністрів України  від 24.03.2021 р № 305,  Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерством охорони здоров’я України від 24.03.2016р № 234 (зі змінами)  « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972, , наказу міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах», рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 06.06.2022 р №  296 «Про грошову норму харчування у ЗДО та дошкільних відділеннях ЗЗСО», наказу управління освіти Ужгородської міської ради від 18.07.2022 року № 79 «Про забезпечення безоплатним харчуванням дітей учасників АТО»   з метою забезпечення повноцінного та якісного харчування вихованців закладу дошкільної освіти №31 «Перлинка» загального розвитку 

 В закладі  дошкільної освіти встановлено: 

1. Встановити з 01 січня 2023року в ЗДО№31 «Перлинка» триразовий режим харчування – сніданок, обід, підвечірок.

2. Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 06.06.2022 р №  296 «Про грошову норму харчування у ЗДО та дошкільних відділеннях ЗЗСО» ввести в дію з 01 січня 2023 року грошові норми для організації харчування вихованців ЗДО №31 «Перлинка» складатимуть:

для дітей від 1 до 4 років – 47.00 грн. (сорок сім гривень 00 копійок);

для дітей від 4 до 6(7) років – 59.50 грн. (пятдесят девять гривень пятдесят копійок).

3. Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей з розрахунку: 80% сплачують батьки, 20%- з місцевого бюджету)

4. Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 22.03.2023 №  148 «Про зміну співвідношення плати за харчування у закладах освіти міста», наказу управління освіти Ужгородської міської ради 27.03.2023 № 46 «Про зміну співвідношення плати за харчування у закладах освіти міста».

4.1.Звільнити від оплати за харчування дітей на 100%:

Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивній групі;

Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»

Дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

Дітей з сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сімї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

Дітей з інвалідністю;

Дітей працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обовязків;

Осіб інших категорій, визначених законодавством.

5. Звільнити від оплати за харчування на 50% дітей з сімей, у яких троє і більше дітей

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами.

Порівняльний % виконання норм харчування

по основних продуктах харчування:

             2020р.     2021р.           2022р.

М’ясо  74%              89%                 110 %

Молоко           62%               76%                  97 %

Риба 80%                81%     99%

Сир кисло мол.    72%               79%                  98%

Яйця 95%              97%            99%

Масло верш. 70%              91%            98%

  

Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

При періодичних перевірках групового персоналу по сан. стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

При плановому обстеженні, по випадках інфекційних захворювань, при перевірці води  міською СЕС зауважень не було.

Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе. Хочу подякувати помічникам вихователів і всьому обслуговуючому персоналу за внесок за створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Питання організації предметно – ігрового середовища розглядалось на групових батьківських зборах, вихователями виготовлялись атрибути до ігор, придбано дидактичні ігри, настільно – друковані ігри, оновлювалися ігрові осередки в групах дитячими меблями.

Але є нащо звернути увагу 2023 – 2024н.р.

Однак поряд із досягненнями  в організації  освітньої роботи з дітьми є і недоліки, зокрема:

· залишається актуальним питання щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогів шляхом активного впровадження у свою діяльність інноваційних технологій, навчання комп’ютерній грамотності, формуванню загальної культури мовленнєвого спілкування;

· важливим є питання організації співпраці з батьками в умовах реформування освіти та переходу до Нової української школи; 

· великої уваги потребує робота з охорони життя та безпеки дитини,  забезпечення та зміцнення здоров’я дошкільників;

· нагальною залишається потреба у створенні сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітей дошкільного віку через покращення матеріально-технічного забезпечення (поповнення ігрових осередків, дидактичного та наочного матеріалу в усіх вікових групах).

Необхідно в наступному навчальному році всім групам підібрати нові методики та техніки навчання в роботі з дітьми..

Моніторинг знань, умінь і навичок дітей показав, що навчально – виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

Аналіз роботи з розвитку інтелектуальних здібностей через гру показав, що вихователі застосовують індивідуальні і групові форми, які допомагають виявити здібності дітей, розкрити їх потенціал.

Тому в наступному навчальному році необхідно спрямувати роботу на:

-         доповнення розвивального середовища;

-         покращення організації ігрових осередків, придбання сучасних ігор, іграшок, поновити дидактичний матеріал згідно програми «Українське дошкілля»;

-         підвищення ролі вихователя в організації діяльності дітей.

Головним є те, що заклад дошкільної освіти прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

        Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу 

Це складний, відповідальний   напрямок роботи.

Я хочу подякувати  звичайно в першу чергу всім батькам за матеріальну підтримку, голів батьківських комітетів  за добросовісну роботу по використанню і обліку фінансових і матеріальних ресурсів дитсадка. Хоч у теперішній час при частих змінах керівництва безкінечно змінюються порядки та закони ми все таки , разом з вами , завдяки зусиллям багато зробили для нашого закладу.

В оренду ми  не надаємо жодних приміщень і тому не маємо таких доходів.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу

Інформуємо вас, що за період з вересня 2022року  по травень 2023 р. отримано фінансування по загальному фонду із міського бюджету   які витрачено згідно кошторису таким чином. 

 

Виділено коштів з бюджету  

Протягом минулого року матеріальна база ЗДО №31 «Перлинка» поповнилась за бюджетні кошти, кошти батьків та спонсорів.

У звітному періоді за виділені бюджетом були придбані та встановлені:   

- КЕКВ 2111 – 4 298 079, 51грн. оплата праці; 

- КЕКВ 2120 – 95 2 196 ,05  грн. – нарахування на зарплату;

- КЕКВ 2210 – 16 1 209, 60грн. – предмет,матеріали,обладнання;

- КЕКВ 2220 – 12 499,50грн.- медикаменти;

- КЕКВ 2230 –  999 007,93грн.- подукти харчування;

- КЕКВ 2240 – 160  411, 28грн.- оплата послуг;

- КЕКВ 2272 - 18  472,66 грн.- водопостачання;

- КЕКВ 2273 – 218 673,77– оплата електроенергії;

- КЕКВ 2274 – 538 613,37 грн.- оплата природного газу;

- КЕКВ 2275 – 29 409,99грн. – вивіз  сміття;

- КЕКВ 2282 -   3 280, 00 грн.- підвищення кваліфікації.

Залучено   бюджетних коштів:

Капітальний ремонт санвузла  -  27 345,00грн.+ 15 789,00грн.

Заміна підлоги в І молодшій груті- 54000,00грн.

Залучено   коштів спонсорів  ГО  «Пролісок»(в межах проекту організації «Save  the Children International   in Ukraine»)- 1 383 290,5 грн.

на облаштування  ігрових  майданчиків та розвивального середовища в групових  приміщеннях.

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, побачили, що наші батьки люди не байдужі. Велика вдячність від всього колективу ЗДО31»Перлинка» за підтримку та допомогу нашому закладу. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

 Дякую за увагу!!

 

 


Головне меню

Вхід на сайт