ЗДО № 31

Внутрішнє оцінювання

 

 

Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка»

загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

НАКАЗ

17. 06.2021р.                                                                                                 77  о/д       

 

Про формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти
ЗДО №1 «Перлинка»

 

Відповідно до Законів України «Про освіту» (стаття 41) , вимог статей 26, 40, 41, 62, 67 Закону України «Про освіту», статей 20, 23 Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.-1.2021 № 33), наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», Статуту закладу  ,  інших нормативних документів  та  з метою постійного підвищення якості освітньої діяльності, забезпечення відкритої прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень, систематичного відстежування та коригування результатів навчання кожного здобувача, здатності до самооцінювання,використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1.    Розпочати впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі ВСЗЯО) в закладі дошкільної освіти № 31 «Перлинка»

·       розробити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти № 31 «Перлинка»

до 21.06.2021 року

·       розробити концепцію (стратегію) розвитку закладу дошкільної освіти      № 31 «Перлинка» на 2022-2025 роки.

до 01.06.2022 року

2.Розроблене Положення про ВСЗЯО обговорити та схвалити на педагогічній раді, затвердити наказом керівника та розмістити на вебсайті закладу.

3.Включити впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в план освітньої роботи закладу на 2021-2022 н.р.

4.Затвердити склад робочоїгрупидля вивчення та самооцінювання системи оцінювання здобувачів освіти                                                          (Додаток 1)

5.Затвердити орієнтовний План роботи робочої групи з проведення самооцінювання та системи оцінювання здобувачів освіти            (Додаток 2)

6.Затвердити  критерії та індикатори для само оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу  дошкільної  освіти №31  «Перлинка»

                                                                                                         (Додаток 3)

5. Голові робочої групи Кедюлич Т.В.

5.1. Координувати результативне проведення самооцінювання  системи оцінювання здобувачів освіти.

 5.2. Систематично проводити навчання з членами робочоїгрупищодо визначення і аналізу системи оцінювання здобувачів освіти.

5.3. Узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої діяльності закладу освіти.

 5.4. Підготувати висновки і визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності.                                                                             (вересень,2021р.)

6.Членам робочої групи:

6.1. Використовувати такі методи збору інформації як вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу;.

6.2. Підготуватиперелік запитань для проведення анкетування серед педагогічних працівників, батьків та учнів щодо системи оцінювання здобувачів освіти відповідно до критеріїв оцінювання освітніх та управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти       (додаток 3).

6.3. Підготувати звіт до 30.06.2021року за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення системи оцінювання здобувачів освіти.

7. Практичному психологу Кадишевич Є.В.

7.1.Провести комп’ютерний метод опитування щодо системи оцінювання здобувачів освіти серед педагогічних працівників.                     (до 30.06.2021р.)

7.2. Підготувати довідку щодо узагальненнярезультатів опитування учасників освітнього процесу.                                                                     (вересень,2021р.)        

8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                             ___________Т.В.Кедюлич

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток 1                   

                                                   СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

З  вивчення та самооцінюваннясистеми оцінювання здобувачів освіти

1. КедюличТ.В.- директор ,голова робочої групи;

2.ГасинецьВ.Ю. -  вихователь-методист ,  заступник голови робочої групи;

3. Рибакова Н.В.– вихователь , інструктор із фізичного виховання, член робочої групи;

4. ГонакМ.В.- вихователь ,голова  п/к, член робочої групи;

5.КадишевичЄ.В.-практичний психолог,вихователь, член робочої групи.

6. Маркович Г.П..-вихователь, член робочої групи.

7. Кирлик С.В..-вихователь, член робочої групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка»

загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

НАКАЗ

17. 06.2021р.                                                                                                 78  о/д       

 

Про апробацію інструментарію

 для самооцінювання у
 
ЗДО №1 «Перлинка»

 

Відповідно до частини третьої статті 41, абзацу третього частини другої статті 67 Закону України «Про освіту», підпункту 3 пункту З Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 166 тана виконання наказу державної служби якості освіти  № 01-11/71 від 30.11.2020 року Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, на підставі лита управління державної служби якості освіти у Закарпатській області №01-22/212 від 15.06.2021 р., рішення круглого столу з питань апробації інстументарію для самооцінювання освітніх у управлінських процесів у закладах дошкільної та позашкільної освіти від 16.06.2021 року

НАКАЗУЮ:

  1. Провести апробацію  інстументарію для самооцінювання освітніх у управлінських процесів у закладі дошкільної освіти з 22.06. по 30.06.2021 року.
  2. Створити комісію для проведення апробації у складі:

2.1.КедюличТ.В.- директор ,голова робочої групи;

      2.2.ГасинецьВ.Ю. -  вихователь-методист ,  заступник голови робочої групи;

      2.3. Рибакова Н.В.– вихователь , інструктор із фізичного виховання, член робочої групи;

     2.4. ГонакМ.В.- вихователь ,голова  п/к, член робочої групи;

     2.5.КадишевичЄ.В.-практичний психолог,вихователь, член робочої групи.

     2.6. Маркович Г.П..-вихователь, член робочої групи.

     2.7. Кирлик С.В..-вихователь, член робочої групи.

  1. Апробацію інструментарію провести  по чотирьом напрямам відповідно до критеріїв та індикаторів затверджених наказом №77о/д від 17.06.2021року.
  2. Результати апробації оформити довідкою до 01.07.2021 року та надіслати до державної служби якості освіти у Закарпатській області.
  3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                             ___________Т.В.Кедюлич

 

 

Заклад дошкільної освіти № 31 «Перлинка»

загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

НАКАЗ

19. 06.2021р.                                                                                                 79  о/д       

 

Про затвердження положення про ВСЗЯО
 
ЗДО №1 «Перлинка»

 

Відповідно до частини третьої статті 41, абзацу третього частини другої статті 67 Закону України «Про освіту», підпункту 3 пункту З Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 166 та на виконання наказу державної служби якості освіти  № 01-11/71 від 30.11.2020 року Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, на підставі рішення педагогічної ради від 18.06.2021 року (Протокол №5), з метою забезпечення якості освіти у закладі дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу  дошкільної освіи №31 «Перлинка»
  2. Ознайомити з Положенням учасників освітнього процесу ЗДО.
  3. Оприлюднити Положення на офіційному сайті закладу.
  4. Включити впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в план освітньої роботи закладу на 2021-2022 н.р.
  5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                             ___________Т.В.Кедюлич

 


Головне меню

Вхід на сайт