ЗДО № 31

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

                                      23.01.2019                                                      Ужгород                                                                     №_31_

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності

Детальніше...

Про отримання комунальними закладами дошкільної та загальної середньої освіти Закарпатської області ліцензії на освітню діяльність без проходження процедури ліцензування

 

                                                        У К Р А Ї Н А                                                            

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

 

26.01.2018                                         Ужгород                                                  №_44_

 Про отримання комунальними закладами дошкільної та загальної середньої освіти Закарпатської області ліцензії на освітню діяльність

 без проходження процедури ліцензування

 

 

Детальніше...

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах

Детальніше...

Умови доступності ДНЗ для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності ДНЗ для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Детальніше...

Дочірні категорії

 • Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати

  Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати

  Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах

  В Законі України «Про дошкільну освіту» визначено, що додаткові освітні послуги вводяться за згодою батьків дитини, на основі угоди між батьками та дошкільним навчальним закладом та у межах гранично допустимого навантаження дитини. Оволодіння надпрограмовими завданнями в системі дошкільної освіти дає можливість кожній дитині розширити свої знання в тій чи іншій галузі, розвинути природні здібності, нахили.

  Надання додаткових освітніх послуг (гуртки, секції тощо) у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах визначаються наступними нормативними документами:

  - Законом України «Про дошкільну освіту»;

  - постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Положення про дошкільний навчальний заклад»;

  - постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

  - наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економікиУкраїни та Міністерства фінансівУкраїни від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

  - наказом Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами»;

  - постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

  Відповідно пункту 4 статті 23 Закону України «Про дошкільну освіту», передбачено введення додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом. При цьому, реалізація варіативної частини Базового компоненту може здійснюватись, у тому числі, за рахунок додаткових освітніх послуг.

  Перелік платних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 796 (із змінами), враховує зміни у законодавстві, що відбулись протягом останніх років, конкретизує та узгоджує платну діяльність у сфері освіти з іншими нормативним актами.

  Порядок надання платних послуг державними та комунальними дошкільними навчальними закладами врегульовано спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491.

  З метою розвитку природних задатків та нахилів дитини у ЗДО №31 «ПЕРЛИНКА»

  у середній групі  проводиться гурток :

  з англійської мови - 2 заняття на тиждень,

   

  у старших групах проводиться гурток:

  з англійської мови - 2 заняття на тиждень,